Se preveu l'adob de les deficiències, per a donar per acabades les obres d'impermeabilitzar el sostre 

Mitjançant aquesta nota de premsa, el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Capdepera vol recordar que durant el mes d’octubre de 2013 l’empresa TARASPOL (Aislamientos de Poliuretano) va dur a terme la reparació de les goteres del Poliesportiu “Es Figueral”.

Desprès de comprovar les solucions adoptades per altres instal·lacions similars amb la mateixa problemàtica, una vegada sol·licitats els informes pertinents i analitzades les diferents opcions, la regidoria d’esports va donar el vist i plau a l’obra plantejada pels diferents tècnics i especialistes consultats.

Així doncs, l’obra va consistir en el recobriment de la totalitat de la coberta del pavelló amb espuma de poliuretano i en l’aplicació de dues mans de membrana impermeable més l’aplicació d’aïllament en tota la coberta. A més, també és varen impermeabilitzar les canals que envolten tot el pavelló. La quantitat total de l’obra va ser de 29.365 €. 

No obstant, durant el passat mes d’abril del 2014, després de detectar-se algunes filtracions d’aigua, l’empresa va tornar i es va tornar a aplicar una altra mà d’espuma de poliuretano, a més de realitzar el segellat de les juntes dels vidres amb un cost de 6.726 €.

A dia d’avui, desprès de què amb les darreres pluges s’hagi detectat una filtració molt localitzada, estam a l’espera que aquesta empresa torni per revisar la feina realitzada amb anterioritat, esperant donar ja per acabada aquesta obra de reparació i manteniment del Poliesportiu “Es Figueral” de Capdepera.