El Patronat del Castell de Capdepera varen presentar ahir horabaixa a la sala polivalent del Teatre el Pla Integral de Gestió Tècnica del Castell de Capdepera, un document tècnic encarregat pel Patronat del Castell amb l’objectiu d’ordenar les intervencions dins el jaciment en totes les àrees que l’afecten: arquitectura, arqueologia i interpretació/ divulgació, durant els següents 15 anys.  

 

S’ha creat a partir d’una tasca d’investigació que ha durat uns set mesos i en la qual s’han consultat documents i expedients d’intervencions al Castell des de que és públic fins a l’actualitat. A més, s’ha fet una radiografia de l’estat actual en la qual s’han detectat patologies, cruis, humitats.. que té el Castell. Amb aquest estudi, s’ha constatat que fins ara, les actuacions que s’han fet al Castell han estat gairebé improvisades segons les necessitats i la situació econòmica.A partir d’aquí, s’ha creat el Pla Integral que planteja què fer i en quin ordre de temps, sempre adaptant les actuacions a la disponibilitat econòmica, és a dir, destinar cada any una quantitat dels pressuposts del Castell per a les actuacions.

De totes les actuacions que s’han de fer durant els propers 15 anys, n’hi ha que són més urgents que d’altres. Per exemple, per a l’any 2014 en l’apartat d’arquitectura es proposa consolidar les excavacions fetes enguany, adaptar la instal·lació elèctrica  a la normativa vigent i estandarditzar lluminàries i equips; a l’apartat d’arqueologia es proposa continuar amb les campanyes d’excavacions per alliberar pes a la murada; i en l’apartat de divulgació proposa redactar fulls de sala en rus, fer un taller d’arqueologia, ampliar la senyalètica a l’excavació, o crear un fons documental del Castell, entre altres. Cal recordar que totes aquestes actuacions de difusió serveixen per donar a conèixer la tasca que es fa al jaciment.

El Castell de Capdepera és un monument BIC i un exemple que un bé patrimonial és rendible i sostenible. Per aquest motiu, el Pla Integral pretén mantenir el jaciment en bones condicions tècniques per a què sigui més atractiu i doni major rendibilitat i satisfacció al visitant.