Les platges, un boulevard!


Cala Agulla, però també altres platges del municipi reben diàriament la visita dels fruiters, així com dels "pareos" o grans mocadors i què hem de dir dels venedors de sombrilles de segona mà. Per a uns un entreteniment més, per a altres foment de la venda ambulant no regulada. 
No hi havia una policia de platges?

DB