Dues cançons noves, per a piano, violí i xeremies: Cançó de sa Corbaia i cançó des xeremier


En el marc del tradicional concert de l'escola de música de Capdepera estrenaren aquestes cançons

Salut, molts d'anys... i bones sonades per a l'any que ve!
Toni Genovart