Cap Vermell penja els dos primers vídeos (30 minuts) a la xarxa gràcies a la digitalització de Tòfol Sureda.