...tan  bells com impronunciablesAqui diuen que hi ha dues estacions,  hivern blanc i hivern verd. Mai se superen els 15 graus.
Salutacions,
Pere i Carme