La revista Cap Vermell va remetre als set candidats  que es presenten a les eleccions de dia 22 de maig quatre preguntes per a conèixer la valoració que fan de la legislatura passada i, molt especialment, perquè ens presentassin els seus projectes de cara al futur. Els demanàvem aportacions concretes, no massa extenses. Ara us presentam les seves respostes a la segona pregunta.  Per lògica, és la pregunta amb una resposta més llarga. Aquesta segona pregunta diu:

2. Quines són les propostes del vostre partit per dur a terme en els propers quatre anys? 


 
Per a facilitar la lectura de les propostes de tots els partits, l'ordre de publicació és invers a l'extensió del text.

 
PSOE
2. Quines són les propostes del vostre partit per dur a terme en els propers quatre anys?

Ens centrarem en tres eixos bàsics:
    1- Política social, amb uns serveis socials ben dotats econòmica i humanament, Joventut, Salut, Educació i Esports, i, com a eix principal per canalitzar aquestes àrees un Reglament de Participació Ciutadana adequat a la realitat del S. XXI.
    2- Política Territorial, amb un model urbà més sostenible, mobilitat més sostenible, i, protecció del medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.
    3- Política Económica, execució de les dotacions de serveis pendents, posada en valor de tots els recursos turístics a nivell patrimonial, cultural, gastrònomic, esportiu i natural, i, millora de la gestió econòmica amb eficiència en la despesa, optimització de recursos, i, creació de economies d’escala a nivell de comarca, potenciant la mancomunitat de llevant.UCAP
2º Quines son les propostes del vostre partit per dur a terme els pròxims quatre anys ?

 Des de Ucap em som conscients de les dificultats que ens trobarem, no serà gens fàcil, però tenim molt clar, i fora renunciar a res, que aquesta serà la legislatura de l’austeritat. Per tant Ucap basarà el seu projecte de feina amb tres pilars fonamentals a la vegada que irrenunciables: 
1º.- Estabilitzar l’economia municipal: 
- Austeritat, veracitat i equilibri als pressuposts.
-Prioritzant i reduint les despeses.
-Gestionant eficientment els tributs municipals.
-Mancomunar els servicis municipals. 
-Estalviant energia i cercant fonts alternatives més barates.
 -Cercar fonts de finançament i d’ajudes més econòmiques.
-Vetllar  la sortida de subvencions i sol•licitar les que ens pertoquin.
-Deixant de banda les grans obres que siguin a càrrec de les arques municipals.
2º.- Impulsar i dinamitzar l’economia local:
-Rapides amb la tramitació dels permisos d’obra.
-Rapides i flexibilitat amb la tramitació per els permisos  d’obertura de nous negocis.
-Unes noves normes subsidiàries àgils i adequades als temps i necessitats actuals.
-Dotació de serveis a les urbanitzacions de Cala Gat, Son Moll de Dalt, Son Moll de Baix, es Marisc i  Canyamel. Impuls per la construcció.
-Estudi de viabilitat per tal de  poder rebaixar els imposts i taxes municipals.
- Negociar amb els empresaris turístics perquè tot  Gabellí pugui tenir un lloc de feina.
3º.- Suport total i incondicional a la nostra primera industria, el Turisme:
- Promoció turística seriosa i efectiva del  municipi a reu de tota la Comunitat Europea.
- Pla estratègic consensuat, d’adequació i millora turística  a mig i llarg termini.
-Millorar la seguretat ciutadana i l’ordre públic. Sol•licitar reforços a Delegació de Govern l’estiu.
-Fer complir les ordenances municipals existents i fer-ne de noves.
-Agafar la bandera, perquè la regeneració de la platja de Cala Agulla, d’una vegada i per totes, deixí de ser una quimera i passi a ser una realitat.
    Tot  l’apuntat  enfortit, així com a de ser, per la educació, la cultura i l’esport, eixos basics per la personalitat i futur de qualsevol  municipi que és digni.PSM- Entesa
2. Quines són les propostes del vostre partit per dur a terme en els propers quatre anys?

   Ara tothom diu que farà una política d’austeritat, però aquest no és un criteri que respongui, en general, a conviccions profundes, sinó a la imposició d’una realitat plena de mancances econòmiques. Tots voldríem poder fer més del que farem, però sabem que no donarem resposta cabal a totes les exigències de la societat.
   Davant la tossudesa dels fets, podem prometre allò que hem fet fins ara: feina. Feina ben feta. A totes les administracions on hem tengut responsabilitats, ha quedat ben demostrada la nostra capacitat de treball. Però, això no significa que no tenguem un programa que volem desenvolupar. D’aquest en destacaríem:
   En Turisme: Apostar pel turisme sostenible. Capdepera, Cala Rajada, sa Mesquida, Canyamel i sa Font de sa Cala ho tenen tot per convertir-se en un referent de qualitat, atractiu per la seva oferta paisatgística, mediambiental, cultural i gastronòmica. Tenim multitud d’idees i projectes per dur endavant en aquest camp. D’acord amb el sector, hem de potenciar la imatge diferenciada del nostre municipi i sobretot posar fre, el més aviat possible, a determinats comportaments d’alguns visitants i residents que tant de mal fan a aquesta imatge.
   Comerç i indústria: Volem traçar un pla d’ajuda als petits comerços i als joves que vulguin obrir el primer negoci o empresa, especialment a aquells que ofereixin productes i serveis amb valor afegit. També apostarem fort pel nostre sector primari i incentivarem els nostres hotels, empreses i comerços perquè consumeixin productes locals i contractin els seus serveis amb empreses d’aquí.
   Obres públiques: En la mesura de les disponibilitats econòmiques, i amb l’ajuda de les institucions autonòmiques i estatals, tenim algunes prioritats: reforma del passeig marítim de Cala Rajada (entre la plaça Castellet i Son Moll); seguir apostant per l’embelliment del centre històric de Capdepera per a potenciar les grans possibilitats comercials d’aquesta zona; millorar i completar les instal•lacions esportives de Cala Rajada, així com implantar una xarxa de carrils bici que permeti als ciutadans i als nostres visitants un mode de desplaçament més respectuós amb l’entorn.
   Joventut: Una de les matèries on pensam que més feina hi ha per fer. S’ha d’incentivar molt més la participació i implicació dels joves en tot allò que els afecta, incloses les decisions municipals. La posada en funcionament de forma efectiva del Consell Municipal de la Joventut n’és una de les passes, així com també ho és que l’Ajuntament posi tots els instruments a disposició dels joves per a col•laborar en la seva formació i a l’hora de trobar un futur laboral estable en aquest municipi.
   Llengua i cultura: Han estat i seran puntals de la nostra actuació. Per dignitat, per drets, però també perquè, contràriament al que alguns apocalíptics prediquen, les formes culturals pròpies són considerades pels visitants com un valor afegit. Sense caure en la banalització ni en el folklorisme, hem de fer de la cohesió social i cultural un actiu turístic més. Els líders dels nous models turístics, capaços d’atraure turisme de qualitat, són aquells que més inverteixen a projectar el patrimoni cultural, llengua inclosa.
   El paràgraf precedent és igualment aplicable al medi ambient. Tal i com hem predicat sempre. D’altres ho acaben de descobrir, però la seva conversió no té cap credibilitat. En tot cas és necessari tenir més cura dels nostres espais naturals i mantenir-los nets, és essencial per a la nostra imatge. També és imprescindible posar en marxa un pla específic per a Cala Agulla, ja que només amb la regeneració a base d’arena no se solucionaran els problemes que pateix la platja: és necessari instal•lar malles de protecció perquè els temporals no se’n duguin més arena, limitar els punts d’accés a la platja i posar-hi passarel•les de fusta, regenerar les dunes amb vegetació autòctona, protegir les praderes de posidònia....  
   Pel que fa a la despesa social, podem dir que és una de les nostres prioritats en els actuals temps de crisi. Hi ha famílies que ho passen malament i no deixarem sense ajuda aquells que no tenguin cobertes les necessitats bàsiques.


Iniciativa- Verds
2. Quines són les propostes del vostre partit per dur a terme en els propers quatre anys?


   INICIATIVAVERDS som un partit polític que vol una societat radicalment diferent a la que tenim, basada en l’equitat i la sostenibilitat, on la democràcia sigui una practica quotidiana i no una excepció en un niu de corruptes. Entenem la política  com una eina per canviar les coses en favor de les persones i el planeta.
Ens presentem a les eleccions municipals amb el repte de dissenyar, entre tots, la Capdepera del futur, un futur que doni resposta als desafiaments del canvi climàtic, aposti per les energies renovables i per la protecció del nostre patrimoni natural i cultural. Una gran oportunitat per sortir de l’actual crisi econòmica i l’únic camí que ens permetrà crear llocs de treball estables, perdurables en el temps i un futur per als nostres fills.
IVerds ens comprometem a escoltar a tothom i fer de la participació ciutadana l’eix de la nostra política.  Algunes de les propostes que volem portar a terme son les següents:
- Aconseguir uns comptes públics sanejats.
- Respecte al turisme el nostre objectiu prioritari es aturar el declivi que viu la zona turística de Cala Rajada. Per això durant la propera legislatura pensarem, dissenyarem i recercarem el finançament per desenvolupar un pla de reconversió integral  per al nucli de Cala Rajada amb els objectius de rehabilitar la planta hotelera, els serveis complementaris i l’entorn urbà a quinze anys vista. El repte es un aconseguir un destí turístic neutre en emissions, recuperar els nostres atractius naturals i culturals, aconseguir allargar la temporada i garantir a llarg termini una ocupació de qualitat.
- Per aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible i un treball de qualitat. Apostem per la formació ocupacional de la gent en atur i assistència en la creació d’iniciatives empresarials creatives, cooperatives de treball, etc. Hem de reconvertir el sector de la construcció cap a la construcció ecoeficient i la rehabilitació i recuperar l’ús agrícola de la zona rústica.
- Desenvolupar un pla energètic que ens permeti, per al 2020, reduir en un 30% el consum energètic i les emissions de CO2 i, aconseguir que un 30% de l’energia consumida a Capdepera provingui de fonts renovables.
- Redactar i executar un pla de mobilitat amb els objectius de: canalitzar el tràfic de vehicles privats, projectar nous aparcaments, augmentar la seguretat vial, aconseguir zones de vianants, apropar les aturades de busos al centre, fomentar l’ús de la bici, millorar la xarxa viaria i suprimir barreres arquitectòniques.
- Millorar les freqüències del transport públic i apostar per l’arribada del tren.
- Articular la participació del veïns a traves de consells de barri i implantar els pressuposts participatius.
- Obrir el nou Casal de joves a l’antic Cine Juva.
- Redactar el projecte de nou ajuntament i cercar finançament per a la seva construcció.
- Executar un projecte de conservació, creació d’itineraris i regulació d’usos de l’àrea natural Cala Agulla.
- Crear una bossa d’habitatges de lloguer a baix preu.
- Garantir les ajudes socials i l’accés als serveis socials bàsics.
- Dotar de serveis bàsics (clavegueram, pluvials, enllumenat) les urbanitzacions que no tenen.
- Redactar un nou planejament urbanístic per al municipi.
- Recercar formules per poder construir un refugi d’animals gestionat per la protectora animals.
- Aconseguir que els ciutadans puguin realitzar tots els tràmits amb l’ajuntament a través d’Internet.
- Protegir, conservar i donar a conèixer el nostre patrimoni històric i cultural

EU
2. Quines són les propostes del vostre partit per dur a terme en els propers quatre anys?

Estació d'autobusos  i transport públic, municipal, per unir les zones urbanes de Capdepera amb horaris adequats per als treballadors que necessitin usar-ho. I fomentar el seu ús per raons econòmiques i mediambientals, obligant a l’empresa que du aquest servei a que lo millori i compleix  els horaris .
-Instal•lació d'un  refugi d'animals gestionat per la protectora en el nostre municipi.
-Crear una empresa  pública municipal per gestionar  els recursos de ben comú, del poble,  (aigües, platges, neteja, manteniment…etc.) i frenar els desviaments cap a empreses privades d’aquesta gestió i que contribueixen per ser  el motor de l'ocupació, formació, inserció i reinserció laboral emprant a temps parcial, en la esmentada  empresa municipal, als veïns/as que no hagin pogut cotitzar el temps suficient per tenir accés a prestacions socials.
 -Clàusules socials i control en la contractació pública.
-Afavorir la creació de cooperatives de serveis de neteja, jardineria i manteniment d'edificis.
-Jornada de 35 hores en tots els organismes municipals.
-Serveis d'Atenció Ciutadana en els diferents nuclis urbans del municipi.
-Racionalització i planificació de la despesa pública amb uns pressupostos austers i realistes (si no tires els teus diners no tiris el de tots).
-Pressupostos municipals participatius(els ciutadans a més de triar als seus representants cada 4 anys han de tenir la possibilitat de poder prendre part en les decisions polítiques que es prenguin en qüestions que els afectin directament a través de la participació en l'elaboració dels pressupostos municipals).
Per a això EU proposa:
-Obrir un període d'estudi i informació per part d'Ajuntament que estigui obert als ciutadans.
Recerca d'informació i experiències similars aplicables al nostre municipi.
Que les autoritats municipals es comprometin a engegar-ho almenys de forma experimental en un 10% del pressupost total de municipi en el terme d'un curs econòmic.
-Promocionar fiscalment l'ús d'energies renovables i fustes certificades en les obres de  construcció i penalitzar l'ús de PVC com a material de construcció.
-Mesures de control energètic per reduir consums d'aigua, gas electricitat, telèfons i carburants en general.
-Planta d'energia solar ja! En l'abocador de Son Terrassa, per exemple,  per proveir al municipi. Obligant a les empreses subministradores d’electricitat de córrer am la despesa  de la seva construcció.
-Defensor del ciutadà, regidor que s'encarregaria de defensar els drets del ciutadà.
-Intentar millorar l'arribada de senyal de les diferents emissores de ràdio.
-Creació d'un programa   beques i ajudes per als fills de famílies més desfavorides perquè puguin tenir accés a classes de música, futbol i uns altres.
-Suport als esports practicats en el municipi considerats minoritaris (motocròs, skate, vóley…)
-Creació d'un casal i locals per als joves del municipi si pot ser entre Capdepera i Cala Ratjada.
-Garantir el dret d'accedir a la residència a tothom en igualtat de condicions. Per això, és necessari que la gestió de les sol•licituds es faci a través d'una única finestra de
entrada per part del Govern Balear. Establint una baremació igual a les de les residències públiques gestionades pel Govern de les Illes Balears.
-Exigir a la conselleria de Sanitat i a l'IB-Salut que cobreixi la manca de personal sanitari i d'infermeria així com el trasllat del Centre de Salut al edifici “Cap Vermell” o fer una renovació de la “Casa del Mar”.
-Proposem  que l'Ajuntament de Capdepera conjuntament amb el Govern Balear, assumeixi programes pilots d'habitatges protegits tant de compra com de lloguer. Amb preus assequibles per a la classe treballadora del municipi.


 
PP
2. Quines són les propostes del vostre partit per dur a terme en els propers quatre anys?

    El Partit Popular presenta un programa amb 67 punts. Ara bé aquest està basat en tres eixos basics i molt importants: Turisme, Economia i Manteniment de les infraestructures existents.
Aquests tres eixos son el que permetran assolir un model de poble diferent, dinàmic i que torni esser la referència turística de Mallorca. Ara bé preferim que publiqueu el programa i que sigui la mateixa gent el que ho vegi al complet, ja que tots i cada un dels 67 punts son el recull del que la gent del municipi ens ha demanat.
SERVEIS MUNICIPALS
• Reformarem la casa de Dª Antonia Melis Cursach per ubicar s’ arxiu, sa biblioteca i l’oficina de turisme.
• Continuarem amb la política del bilingüisme.
• Instal•larem, de manera progressiva, una xarxa wi-fi a certes places de Cala Rajada.
SERVEIS SOCIALS
• Recolzarem a la gent gran millorant les instal•lacions dels seus respectius centres.
• Desenvoluparem programes per a la integració dels immigrants.
• Establirem bonificacions fiscals per a les famílies necessitades.
• Reestructurarem l’àrea de serveis socials.
SANITAT
• Millorarem el Centre de Salud de Cala Rajada i lluitarem per aconseguir tenir un metge de guàrdia per las urgències.

TURISME
• Crearem rutes cicloturístiques i de senderisme.
• Posarem en marxa el Patronat de Turisme.
• Potenciarem els nostres monuments com un atractiu turístic.
• Crearem el Museu de la Mar.
• Potenciarem el turisme nàutic.
• Elaborarem un Pla d’Estratègia Turístic.
MEDI AMBIENT
• Fomentarem la utilització d’energia renovable als negocis i domicilis.
• Soterrarem progressivament els contenidors de fems i de selectiva a Cala Rajada.
• Continuarem impulsant la recollida selectiva porta a porta.
• Donarem continuïtat a l’aplicació de l’Agenda Local 21.
• Impulsarem l’estalvi energètic als domicilis del municipi (aïllament tèrmics, renovació d’electrodomèstics, etc...).
• Habilitarem rentapeus a las sortides de las platges.
• Potenciarem l’ús de la deixalleria.
• Apostam per la regeneració de les dunes a la platja de Cala Agulla.
CULTURA I EDUCACIÓ
• Promocionarem nous esdeveniments, culturals i d’oci.
• Implantarem nous cicles formatius amb orientació laboral.
• Continuarem apostant per el trilingüisme a les escoles.
JOVENTUT I PARTICIPACIÓ
• Establirem punts de trobada per als joves.
• Obrirem el Centre Jove de Cala Rajada.
• Potenciarem tots els consells municipals..
INFRAESTRUCTURES
• Durem a terme ses dotacions de serveis basics a totes ses zones urbanes que no en disposin.
• Convertirem en transitables per als vianants els carrers de Leonor Servera i Cala Agulla.
• Completarem la zona d’oci i esports del Clot de sa Grava.
• Continuarem regenerant l’enllumenat públic a la resta del municipi.
• Continuarem amb la supressió de les barreres arquitectòniques.
• Durem a terme el condicionament i la millora de camins rurals..
• Continuarem retolant i senyalitzant carrers i camins.
• Remodelarem el passeig marítim de Cala Ratjada, des de la plaça Castellet fins a la platja de Son Moll.
• Continuarem amb la construcció de nous parcs infantils.
• Instal•larem una nova il•luminació total del Castell de Capdepera.
• Tornarem posar il•luminació nadalenca.
• Manteniment del asfalt d’es municipi.
• Manteniment de les aceres del municipi.
• Ampliarem les aceres als carrers més transitats per els vianants.
• Durem a terme un pla de manteniment de les infraestructures existents.
• Potenciarem la instal•lació de mes accessos i infraestructures per a minusvàlids a les platges del municipi.
• Dotarem al municipi de mes papereres amb cendres incorporats.
ESPORTS
• Donarem suport als esports hípics del municipi.
• Crearem l’ Institut Municipal d’Esports de Capdepera.
• Portarem a terme una política d’optimització dels recursos dedicats a l’esport, tant econòmics com humans i materials. En especial cal assegurar un manteniment adequat de les instal•lacions actuals.
• Obrirem la piscina municipal.
• Dotarem de nous espais esportius a l’aire lliure.
URBANISME I HABITATGE
• Redactarem un nou Pla General d’Ordenació.
• Agilitzarem els tràmits de les llicències d’obres.
• Llicencia exprés per les obres menors.
• Col•laborarem i promourem l’embelliment de façanes i elements arquitectònics.
• Promocionarem l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial (VPO).
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
• Augmentarem la vigilància nocturna al centro de Cala Rajada.
• Augmentarem la vigilància a las zones de mes afluència (mercats, platges, etc...).
• Augmentarem la vigilància amb la col•locació de càmeres de seguretat a las places de Cala Rajada, als parcs i als carrers conflictius.
• Promoció i millora de Protecció Civil.
TRANSPORT
• Dotarem el municipi de noves zones d’aparcaments públics.
• Millorarem la aturada dels autobusos.
• Reorganitzarem el transit de cotxes a Cala Rajada.
HISENDA
• Sanejament de les contes municipals.
• Rebaixarem la taxa de fems.
• Rebaixarem el impost de construcció.
• Rebaixarem el tipus impositiu del IBI.
• Donarem total transparència econòmica als ciutadans.

 

Es Grup
2. Quines són les propostes del vostre partit per dur a terme en els propers quatre anys?

 URBANISME I INFRAESTRUCTURES.- Ha de ser la legislatura de l’aprovació de les NNSS sense més dilació. Necessitem urgentment aquesta norma, ja que la que tenim està totalment desfasada. Per altra banda, hem de dotar de les infraestructures a totes les urbanitzacions que a dia d’avui encara no en tenen. Ambdues propostes, sens dubte, reactivarem el sector de la construcció. També, hem de modernitzar el departament d’urbanisme i agilitzar l’obtenció dels permisos d’obres. Com???
• Aprovació NNSS
• Aprovació catàleg de patrimoni
• Dotació a totes les urbanitzacions que no en tenen
• Embelliment Cala Rajada
• Nou Ajuntament
• Agilització dels permisos d’obres. (Canvi del sistema d’atorgament)
MEDI AMBIENT.- Tenim un municipi amb una gran quantitat de recursos mediambientals. El que passa és que els  aprofitam. Hem de dinamitzar tot aquest patrimoni natural, creant noves rutes i noves activitats que, sens dubte, aportaran riquesa al municipi. Com???
• Obrir noves rutes de senderisme. (Ruta de pedra en sec)
• Carrils bici.
• Centres d’interpretació del nostra patrimoni mediambiental.
Hem de revisar totes les concessions depenents d’aquesta àrea, com la recollida de fems, neteja viària, salvament, platges, etc... i adaptar-los a la realitat actual. Com???
• Revisió de totes les concesions administratives.
• Punt verd a Cala Rajada.
• Control i estalvi en la il•luminació pública.
• Bonificar el reciclatge, no penalitzar.
SEGURETAT.- Un dels pilars bàsics per aconseguir una zona turística atractiva és la seguretat ciutadana. El poble necessita sentir-se segur i donar aquesta imatge als nostres visitants. Hem de reestructurar i reorganitzar el cos de la policia local i adaptar-la als nous temps. Com???
• Servei de seguretat ciutadana adaptada a la realitat actual.
• Directrius polítiques clares de la feina a desemvolupar.
• Dotació de les infraestructures necesàries.
• Policia de barri a Capdepera i Cala Rajada.
EDUCACIO.- Tots sabem que l’educació formal no depen dels municipis, sino del Govern. Però també és cert que des de l’ajuntament podem ajudar a millorar aquesta àrea col•laborant, escoltant  i ajudant al món educatiu. Per altra banda, hem de donar un altra impuls a la educació no formal, per tenir la nostra ciutadania permanentment preparada i competitiva. (idiomes, informàtica, hostelería, comerç, etc...) Com???
• Convocatòria del Consell Municipal d’educació.
• Millorar i ampliar les escoles d’adults.
• Millorar l’escola de música. (ensenyança de instruments moderns)
• Adaptar els horaris de les biblioteques a les necessitats actuals.
 CULTURA.- Hem de  incentivar, col•laborar i participar en projectes culturals organitzats per individus o col•lectius vinculats al món de la cultura en qualsevol de les seves modalitats. També trobam a faltar un lloc que sia el referent cultural de tot el municipi, on totes les seves vertents i tenguin cabuda. Com??
• Patrocinant events i productes culturals del municipi.
• Dinamitzant els espais culturals del municipi
• Posada en marxa del casal de cultura Can Creu D’inca. (referent de la cultura).
• Un nou impuls a la ràdio local.
• Ajuds a la recuperació del nostre patrimoni.
7.- ESPORTS.- Tenim unes instal•lacions modèliques en “Es figueral”. El que passa és que no se li treu tot el rendiment que podriem. No és de rebut tenir instal•lacions tancades tant de temps. També, s’ha d’apropar l’esport als diferents nuclis costaners del municipi per que tothom pugui practicar-ho sense necessitat d’estar federat. Com???
• Obertura inminent de la piscina municipal.
• Dotació de infraestructures esportives al Clot de Sa Grava.
• Impuls a noves modalitats esportives. (mountanbike, escalada, piragüisme, etc...)
• Local Social al recinte “Es Figueral”.
• Camp de fútbol 7.
TURISME.- L’Ajuntament ha de liderar d’una vegada per totes la política turística del municipi. Tots, directa o indirectament  hi vivim i per tant, ha de ser la institució municipal la que s’ha de posar al capdevant per impulsar aquesta activitat.. Hem de fer una política turística basada en un pla integral, en el que hi participem tots, sense exclusions, deixant de banda els interessos particulars davant els interessos generals, construint el futur entre tots, cosa que suposarà la presa de decisions valentes. Nosaltres hi estem disposats. Com???
• Posada en marxa del Patronat de Turisme.
• Creació d’un pla estratègic de turisme.
• Embelliment de la zona turística de Cala Rajada. (Casc històric)
• Polítiques de formació de experts en turisme.
• Control i aplicació de la normativa municipal.
• Creació del museu de la mar.
ACTIVITATS COMERCIALS.- Necessitem una planta de petit comerç estable i permanent que ajudi a la reactivació de tot el teixit empresarial del municipi. S’ha de dinamitzar i impulsar el comerç per que és una part important de la nostra activitat econòmica i una part indispensable de l’oferta complementària que necessitem nosaltres i els nostres visitants, i que a dia d’avui passa per moments molts difícils. Com???
• Creació d’un pla de petit comerç.
• Incentius al comerç local.
• Millora i embelliment de les zones comercials.
• Diàleg permanent amb les associacions empresarials del municipi.
SERVEIS SOCIALS i PARTICIPACIO CIUTADANA.- En època de crisi hi ha molta més demanda de serveis socials que moltes vegades és poden veure desbordats. També s’ha d’ampliar el servei d’atenció domiciliària i aplicar una política de prevenció. Com???
Creació d’un pla municipal sobre drogues
Creació de forums per la participació ciutadana
Adaptar els edificis municipals a la normativa sobre barreres arquitectòniques
Més implicació amb els clubs de la tercera edat.
JOVENTUT.- Se parla molt de polítiques de joventut, i més quan venen eleccions. Hem de tenir en compte que els joves són el futur del nostre municipi. Entre ells sortiran els polítics, empresaris, emprenedors, esportistes, ...del futur. Els hem de incentivar per que sàpiguen estimar el nostre poble i veguin en ell un lloc on construir el seu futur. Com???
• Polítiques actives de formació, orientació  i feina.
• Ajudes a la adquisició de la vivenda.
• Obertura i posada en funcionament del casal de joventut.
• Locals d’assaig per a joves.
HISENDA.- Es un àrea que no té repercussió a l’opinió pública, però és la que possibilita fer tot el que proposem als programes electorals. De l’eficàcia en la gestió dels recursos públics dependrà poder dur endavant els objectius que ens hem marcat. Com???
• Control de la despesa corrent.
• Gestió eficient dels recursos públics (humans i materials).
• Adaptar la despesa als ingresos reials.
• Aixugar el deute públic 1.000.000’-€ cada any.
• Pagament als proveïdors als dos messos.