Aquesta entrevista l’ha contestada el Cap de la Unitat de Platges, Juanjo Pinos, però s’ha realitzat per parlar de la Unitat, no de la seva tasca com a cap
La Unitat de Platges de Capdepera va començar l’any 2013 amb la finalitat de fomentar les bones pràctiques a les platges. Està formada per quatre agents que durant els mesos d’estiu dediquen la seva jornada laboral a vigilar les platges del municipi.

 
- Quines són les tasques de la Unitat de Platges?

- En els primers anys de la Unitat de Platges, els usuaris, sobretot de cala Agulla i Son Moll, desconeixien la normativa referent a les platges i era evident que nosaltres varem entrar per aplicar-la. Aquesta es basa sobretot a controlar conductes incíviques com: portar vidre, usar equips de música molestant a altres usuaris, la venta ambulant, el consum d’estupefaents... A part, es poden realitzar algunes actuacions per evitar conductes delictives com delictes contra la salut pública (tràfic de drogues), delictes de lesions i en darrer terme, delictes relacionats amb robatoris. Podem resumir que les nostres tasques són aplicar les ordenances  de l’ajuntament i la resta d’ordenament jurídic, amb la finalitat que qualsevol persona pugui gaudir de la platja sense sentir-se incòmode per cap conducte no regulada.

 
- Quins són els principals problemes que us trobau?

- Els usuaris que continuen portant envasos de vidre o equips de música. Cal dir que en la majoria dels casos aquests usuaris són de nacionalitat estrangera. A més, la publicitat dinàmica i els venedors ambulants que aprofiten quan no som damunt l’arena per treballar i continuar així amb la seva activitat irregular. Una altra conducta que ens solem trobar solen ser persones sota els efectes de l’alcohol que es poden comportar de manera incívica.

 
- Quin perfil de turisme tenim a la platja?

- El perfil de turistes que ens visita és molt variat. Hem de diferenciar entre les distintes platges, per exemple, Son Moll i cala Agulla són més freqüentades per joves, tot i que depèn del mes, ja que a mesura que avança l’estiu el turisme varia. Podríem dir que en aquestes dues platges tenim diversitat entre joves i turisme familiar, depenent del mes i de les festes populars a Alemanya. Les platges de cala Mesquida, sa Font de sa Cala i Canyamel són de turisme familiar.

 
- Quins són els moments més conflictius?

- Són quan ens visiten els grups de joves de distintes modalitats d’esports, com per exemple futbolistes o altres esports, que venen a beure i descontrolar-se. Es comporten com si no hi hagués normes establertes i els les hem de recordar, el que suposa en moltes ocasions tractar amb persones etíliques. Aquests grups solen coincidir amb els festius a Alemanya.

 
- Com actuau davant una il·legalitat?

- Tenim moltes eines per tallar qualsevol conducte que incompleixi la normativa, ja sigui administrativa o penal: denunciant o obrint diligències. Quan es denuncia per venda ambulant o publicitat dinàmica, per exemple, es confisca el material emprat per desenvolupar l’activitat irregular. En el cas de les conductes penals s’instrueixen diligències i es procedeix a la detenció dels possibles autors. L’any passat la Unitat de Platges va detenir a cinc persones per delicte continuat de robatori.


- Quina evolució heu vist en aquests anys?

- L’any passat jo no vaig formar part de la Unitat de Platges, però des de l’inici de la Unitat fins enguany, puc dir que ha estat molt favorable. Els turistes i residents saben que hi ha Policia damunt l’arena i davant qualsevol conducte incívica o simplement perquè necessiten ajuda, nosaltres hi som. En aquests anys han disminuït els equips de música i els envasos de vidre amb el resultat de platges més tranquil·les i segures.

 
- Per què cada any hi ha setmanes en les quals veiem imatges de descontrol damunt les platges?

- Són imatges puntuals perquè és impossible estar-hi a totes hores, i una conducta incívica es pot produir en un minut i si s’ha enregistrat en vídeo i es fa viral crea una fama que res té a veure amb la realitat. Puc assegurar que els usuaris de les nostres platges poden estar orgullosos de comptar amb la Policia que està damunt l’arena per a la seva seguretat.

 
- Comences com a cap de la Unitat de Platges, es preveu algun canvi en l’actuació?

- És el primer any com a cap però duc molts d’anys damunt l’arena i com a Policia, aportant els meus coneixements, sense oblidar que estam aquí per servir a la població. Pel que fa als canvis, anomenar que n’hi pot haver en la metodologia de treball diari però que simplement es tractarà de modificar allò que és millorable.