Equip directiu de l'IES, curs 2018/2019

 

En el curs 2018/2019 l‘IES de Capdepera estrena equip directiu. Cap Vermell s’ha posat en contacte per presentar-lo i conèixer els grans eixos de la seva actuació i les novetats d’aquest nou curs.

- Quin alumnat teniu a l’IES?
- Enguany n’hi ha uns 500 alumnes que cursen estudis a l’IES Capdepera. L’IES Capdepera es troba a un municipi costaner amb cinc nuclis de població  adscrits al centre. La principal font d’ingressos del municipi és l’hoteleria, seguit de sectors subturístics com els serveis i el comerç. Aquest fet implica que bona part de les famílies del centre tenen feines de temporada, encara que és cert que en els darrers anys s’ha reduït el nombre d’alumnes que canvien de residència durant el curs. Un altre tret que marca l’alumnat del centre és la procedència de les famílies, de les quals un 78,1% són de nacionalitat espanyola i la resta provenen de països diversos tals com, Alemanya, Uruguai, Equador, Xina, Perú,... Aquest fet és, al mateix temps que enriquidor, un repte per al professorat i per a tota la comunitat educativa.

- Qui forma l’equip directiu de l’IES Capdepera ?
- El nomenament de la directora és extraordinari i per a 2 anys, així l’equip directiu esta format per Carolina Guerrero, com a directora; Esther Alcover, com a cap d’estudis; Pepa Cabrer i Marga Servera, com a caps d’estudis adjunt; i Tomeu Melis com a secretari. Actualment l’equip docent esta format per 69  professors i professores.


Dinar de benvinguda del professorat de l'IES. Setembre 2018

 - Quants de cursos hi ha per al proper curs 2018/2019?

- Enguany tenim aquest grups:

També tenim en marxa els següents programes específics
- PMAR a 2n i 3r d’ ESO
- Programes de Formació  Professional Bàsica (FPB)
- Cicle Formatiu de grau mitjà
- Taller de Llengua i Acollida

- Quines són les vostres  línies d’actuació i novetats que voleu posar en marxa ?
- Les principals línies d’actuació i novetats de l’equip educatiu per aquests dos anys són les següents:
  • Hem posat en marxa Programes Internacionals Europeus a FP, per potenciar l’ús de l’anglès i donar al nostre alumnat l’oportunitat d’enriquir-se de l’experiència d’aprendre idiomes. Pel que fa a ESO i Batxillerat durem endavant la col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes amb el programa EOIES.
  • Un altre punt d’intervenció és la d’augmentar i incentivar la implicació de l’alumnat en el funcionament del centre dins les comissions de salut, la comissió lingüística, la de medi ambient…
  • Volem potenciar i augmentar la presència del nostre centre a totes les activitats del poble.
  • Aconseguir que l’ajuntament ens proporcioni un policia tutor, molt necessari per a la bona convivència del nostre IES.
  • Hem canviat la normativa referent a l’ús del mòbil: els alumnes no poden fer ús del mòbil. Volem que als esplais intercanviïn paraules, juguin, es mirin a la cara, i que reflexionin sobre la dependència que tenen del mòbil.

-Cada vegada es parla més del bullying i de l'educació no sexista. Con tractau aquests temes en el centre?
- A més de la comissió de convivència, que s’encarrega de gestionar els incidents que van sorgint, també comptam una comissió de coeducació que dur a terme plans d’acollida per a nouvinguts, tallers per a l’educació no sexista. Des de la Comissió de Salut també organitzam xerrades amb membres de la Creu Roja per a totes les etapes d’ESO.  


Moltes gràcies i bon curs!