Una xerrada amb Joan Mercant, director general de Pesca del Govern de les Illes Balears, al voltant de la Reserva Marina de Cala Rajada
 

Fa temps que volíem  parlar amb en Joan ( no és la primera vegada que ho feim, és veritat), per parlar de la celebració del 10è aniversari de la Reserva Marina de Cala Rajada i a la fi ens hem pogut tenir la conversa, vàreis vegades ajornada.

 - Com valores la Reserva Marina de Cala Rajada?

- La reserva Marina és important, primer per la dificultat de dur-la endavant i també per la feina de la confraria de pescadors. Hi ha un fet: aquí funciona, hi ha restriccions és clar ( i pot ser hi hauran més), però quan veim altres ens donem compte que estam pel bon camí. Crec que ara quan la Reserva s’ha posat en marxa i du un rodatge la gent, els pescadors, estan més contents que abans. Amb l’experiència se poden veure els resultats.

D’altra banda és important el mèrit que se dona des del govern central, de fet a l’aniversari vindrà el Secretari General de Pesca.

 

- Que és pot millorar ?

- La valoració que faig d`aquests 10 anys és absolutament positiva, encara que podria ser millor, és clar.  A la comissió de seguiment de 2016 se varen proposar 10 mesures, fetes pels professionals, que signifiquen una forta reducció de captures, d’horaris, de xarxes... i canvis de temporades adaptades als cicles dels peixos. Esperem que els resultats sigui espectaculars.

En principi les mesures afectaran a les aigües exteriors, amb més restriccions, i  se vol que s’adaptin a les aigües interiors. Hi ha més peix i més gran a l’exterior i volem igualar. Confiem que els resultats siguin igual de bons. A les aigües interiors la situació és molt millorable.

 

- Què s’ha programat per celebrar aquest aniversari?

- S’ha intentat implicar els nins i nines de els escoles amb un concurs de redacció i dibuix dels alumnes d’Artà, Son Servera, Alcúdia i, es clar, de Capdepera. També s’ha preparat una exposició de fotografies antigues de Cala rajada, concretament del moll i la pesca, a cura de l’amo en Toni “Coix”.

Dia 17 hi hagué la verbena marinera, amb una gran paella, i dissabte següent (per dia 24 de juny)  següent hi hauran els actes oficials, amb una visita a la reserva en barca,  el lliurament de premis del concurs infantil, unes xerrades i visionat d’un vídeo de la reserva i, per acabar, l’acte protocol·lari amb les autoritats. De moment han confirmat l’assistència el Secretari General de Pesca i el conseller de Medi Ambient.

 

- Què ha suposat la reserva pels qui viuen de la mar?

- Durant els actes se donaran dades dels estudis que s’han fet.  Aquestes xifres donen raó a les mesures que se presentaren des de la confraria de Cala Rajada, confirmen que anem pel bon camí.

- Hem sentit parlar del Canal de Menorca, quin valor té?

- El Canal de Menorca és una zona LIC. Fins el 2020 hi ha temps per a fer un pla de regulació dels usos de la zona. La qüestió se complicà quan les ONG proteccionistes, avalats amb estudis, van descobrir que al canal hi ha zones de coral·lígens i maëlz. Segons la normativa europea no se pot fondejar ni fer arrossegament.

Així els mesures presentades pels pescadors no són acceptades i cal prendre altres mesures. S’ha d’intentar mirar pels pescadors però la normativa afecta a una zona d’exclusió enorme, pràcticament tot el Canal de Menorca. Així les barques de Cala Rajada veuran reduïda la seva zona d’activitat dràsticament i provocarà una sobre pesca en zones molt concretes.

Pensa que s’ha de seguir fent el pla d’ús per tot tipus de pesca. Esperem que la confraria de Cala Rajada presenti un programa amb propostes de gestió de l‘esforç pesquer serioses, que puguin ser acceptades per la normativa europea. És una feina no acabada però que urgeix. 

Al final del procés serà bo per tots. Ara només ens fitxem en les restriccions i en la reducció d’ingressos, de fet se donen moltes baixes de barques. Curiosament, i això és una dada, a les Reserves marines és on hi ha manco baixes de barques, és una dada ben significativa.

-  La nostra mar Mediterrània es troba en un punt delicat...

-  Cal gestionar la millor la pesca, s’ha de reconèixer l’estat dolent de les pesqueres d’Europa i nord d’Àfrica. S’esta creant el Pla de Gestió del Mediterrani, dividint en distintes àrees pel científics, Cala Rajada és de les 5 de les Balears,  Així pot ser que nosaltres poguem gestionar la pròpia pesca de Mallorca. Cal tenir en compte que la pressió pesquera de les Balears és menor que qualsevol regió del voltant. Si Cala Rajada és una zona única se podrà fer una gestió més seriosa de la pesca. El pescador d’aquí és prou intel·ligent per saber que d’això depèn el seu futur.

És necessària l’implicació d’altres sectors, a part dels professionals, com les barques de recreo que suposa aproximadament 1/3 ( o pot ser més) de les captures. És evident que és necessària una regulació de l’aficionat com es fa del professional, cal saber què se pesca, les freqüències, tipus... en definitiva conèixer millor el volum de captures.

- El futur?

- Hi ha 8 reserves a les Illes Balears: Els Freus d’Eivissa, Sa Dragonera, el Nord de Mallorca, Palma, Migjorn, Cala Rajada, Els Malgrats i Toro. Hi ha demanda de 10 zones més, no totes d’interès pesquer.

Cal posar en marxa una vigilància efectiva, millorar el seguiment (penso que no s’ha fet com pertoca, cada 2 anys), millorar el pressupost, agilitzar l’administració (si aquí va poc a poc, no us podeu imaginar tot el que depèn de Madrid o Europa...)

- I del tema de la posidònia?

- No depèn de Pesca, però anem fent aportacions com ara l’evaluació de les praderies. Tenim joves becaris, així ajudem a joves biòlegs i d’una forma eficaç comencen en el món laboral. Posem en marxa un seguiment i control que s’aturà amb l’anterior govern

 

Encara hi quedaren molts de temes per comentar, però ho deixarem per altra ocasió.

Moltes gràcies Joan