GRUMALLONS


Quin és el programa econòmic de Guanyem per a Capdepera?

Lucia Gutiérrez Panal, regidora.

A Capdepera apostam per un turisme sostenible, fins i tot hem apostat per l’Acire, per crear-hi un nucli en el qual poder dinamitzar econòmicament una zona centre amb un comerç de tipus local i ajudar-lo. Prioritzam el comerç autònom, els productes locals, el petit comerç de la gent del poble, més que grans companyies i grans supermercats que encara que creen treball no deixen d’esser uns doblers que surten del poble, no queden aquí.

Nosaltres estam d’acord en el canvi d’ús en la zona d’Acire perquè s'hi puguin obrir petits hotels d’interior, amb el que no estam d’acord és amb  la proposta  que inclou altres àrees que no son la d'Acire.

Ja hi ha una àrea en què  és possible l’ús hoteler i nosaltres pensam que ampliar-la ja és més especulació urbanística que no cobrir la finalitat de crear un centre econòmic. Estam a favor dels hotels d’interior per a dinamitzar la zona Acire del poble; però no canviar els usos a tot Capdepera.

Nota: La zona ACIRE inclou els carrers del nucli antic, concretament els carrers Fondo, Goya, Pla d'en Cosset, Major i plaça del Sitjar.