GRUMALLONSJavier García Sánchez. Regidor d'urbanisme, activitats i medi ambient de l'Ajuntament de Capdepera.

Ahir,  dijous 18 de febrer, es va publicar la licitació per a l'explotació de les platges i del servei de socorrisme al BOIB. Les empreses interessades ja poden consultar els plecs de condicions al web de l'Ajuntament de Capdepera així com del termini per presentar les seves ofertes.

 Parlam amb el regidor Javier García, qui ens farà cinc cèntims del plec de Platges i salvament de platges, com vàrem quedat fa unes setmanes quan encara estava en fasse de redacció. 

- Quines novetats més importants s'hi troben, en el plec de condicions?

Pel que fa referència a la licitació per a l'explotació de les platges, la licitació contempla un total d'onze lots diferents. El primer fa referència a la gestió de les cinc platges principals, així com de les platges més petites; i la resta de lots, als artefactes flotants, massatges, etc.. Per redactar els plecs tècnics s'han tingut en compte tots aquells aspectes encaminats a la millora de la qualitat del servei, com és l'augment de les freqüències de neteja a totes les platges, tant en temporada alta com baixa. A més, l'adjudicatari haurà de canviar les passarel·les fixes actuals de Son Moll i Canyamel per unes de nova adquisició, així com d'altres materials com són les papereres, els cartells informatius de les platges i els cartells de senyalització del cordó dunar.

L'adjudicatari també haurà de realitzar una campanya de conscienciació ambiental amb l'edició de 10.000 tríptics per any, instal·lar wifi a totes les platges, així com la posada en marxa d'una pàgina web informativa.

Com a novetats, també s'instal·laran dues zones d'ombra a Son Moll i Canyamel per a discapacitats, ja que es tracta de platges accessibles. A totes les platges també s'hauran de col·locar passarel·les enrotllables fins a la mar.

La duració del contracte serà de dos anys, amb una possible pròrroga de dos anys més en el cas del lot 1. Per a la resta de lots, la duració del contracte serà d'un any sense possibilitat de pròrroga. Enguany s'han afegit tres lots independents de massatges que abans estaven inclosos dins la licitació de les platges. També hem optat per eliminar els llits balinesos de la platja de Son Moll.

 

L'empresa adjudicatària haurà de subrogar, com a condició especial del contracte, el personal fix discontinu, en aplicació del conveni que tenen actualment.

Un punt important és la incorporació als plecs de la possibilitat d'obrir determinades platges els 365 anys per al bany de cans. Una vegada consensuades les platges i obtinguts els permisos pertinents l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la seva neteja així com instal·lar papereres i cartells informatius amb la normativa establerta.

Els plecs donen molta importància a temes ambientals, a la normativa d'higiene i seguretat alimentària, i al compliment de la normativa acústica regulada mitjançant l'ordenança municipal.

L'adjudicatari haurà de complir amb les exigències de la norma ISO 14001 i EMAS que l'Ajuntament els requereixi. Així mateix, també haurà de complir amb la normativa d'higiene i seguretat alimentària.

La platja de Canyamel s'haurà de fer net amb un tractor de dimensions reduïdes. L'adjudicatari s'haurà de fer càrrec de la neteja de les males herbes, accessos a la platja, zones posteriors, canalitzacions de torrents i desbrossar les zones necessàries.

També hauran de tenir establert un sistema de control de les aigües residuals per evitar abocaments a l'arena, hauran de comptar amb les fitxes de seguretat corresponents als productes químics, complir amb la normativa d'elements antiincendis, així com el correcte tractament dels residus que es generin.

Per altra banda, augmentaran el número de rentapeus, dutxes i banys. En el cas dels rentapeus hauran d'emprar aigua salada. També s'ha fet un protocol pel tractament de la posidònia i els banys hauran d'estar oberts com a mínim durant el mateix horari de socorrisme.

 

- Quines millores s'aporten el plec de salvament de platges?

Pel que fa als plecs de Salvament, es preveu la contractació d'un socorrista més a Font de Sa Cala, una moto aquàtica més a Cala Mesquida, un augment dels horaris mínims establerts al Decret a les diferents temporades: baixa, mitjana i alta; la realització d'una campanya informativa de primers auxilis i una campanya informativa sobre els grumers. A més a més, també es puntuaran millores com  l'augment de l'horari de prestació del servei en determinades temporades, realització de jornades formatives en relació amb els primers auxilis amb la població escolar del municipi i un servei gratuït d'identificació de polseres de seguretat.

L'adjudicatari també haurà d'instal·lar un panell informatiu a cada una de les zones de bany que no estan vigilades.

La duració del contracte serà de dos anys, amb una possible pròrroga de dos anys més. L'adjudicatari realitzarà el servei de salvament a les platges de Canyamel, cala Agulla, cala Mesquida, Son Moll i Font de sa Cala. Cal dir que l'opció proposada per un partit de l'oposició sobre la possibilitat de dividir el servei en dos lots és inviable. Segons la consulta realitzada a la Direcció General d'Emergències i Interior, al seu escrit deixa clar que el servei de salvament a platges i zones de bany és un sol servei sense la possibilitat d'haver-hi dos o més serveis de salvament a un mateix municipi.

- En el plec de condicions per l'explotació de les platges i de salvament són aprovades per la junta de govern de l'ajuntament. L'oposició ha participat aportant suggeriments. Com valores les aportacions dels partits de l'oposició?

Molt positivament. Vull aprofitar per donar les gràcies per totes les aportacions que ens han fet i la feina feta entre tots. Han estat uns plecs consensuats i on totes les propostes han estat consensuades.

 - Hi serem a temps de tenir una resolució abans de l'inici de temporada?

Ahir dijous es va sortir al BOIB l'anunci de les licitacions i es preveu que a principis de març el servei s'hagi adjudicat. Les empreses tenen vuit dies naturals per presentar les seves ofertes, conforme disposen els plecs administratius del concurs.

 
- Alguna cosa que vulguis afegir...

Moltes gràcies per la vostra atenció