Del pregó d'Andreu Gutiérrez als focs de Sant Bartomeu