La Missa solemne de Sant Bartomeu, que es va celebrar aquest diumenge ha estat de les més concorregudes dels darrers anys, amb l'església gairebé plena de fidels.

En aquesta ocasió, l'oficiant va ser l'exrector de Capdepera, mossèn Andreu Genovard, al qual acompanyaren els preveres del nostre poble Antoni Amorós (rector actual), Nadal Bernat i Pere Orpí. Aquest últim, com explicàrem a "Cap Vermell", amb motiu de la seva jubilació ha passat a viure a Cala Rajada i, per tant, a recolzar la tasca pastoral del titular de les dues parròquies.Andreu Genovard, en la seva homilía, va evocar la seva etapa gabellina, tot explicant la vinculació que des d'aleshores ha mantingut amb el nostre poble, amb el qual mai ha trencat la relació. De fet, són moltes les ocasions en què mossèn Genovard fa acte de presència, tant a Capdepera com a Cala Rajada, especialment amb motiu de les festes edel poble.

Els més joves de l'agrupació "Castell de Capdepera", vestits de carrer, interpretaren el tradicional "ball de l'oferta", mentre que la Coral Gabellina va ser l'encarregada de posar música a una celebració que va resultar molt lluïda. Antoni Amorós, al final de la Missa, va felicitar tots el que celebraven la seva festa onomàstica i va donar les gràcies a la gent que, amb motiu de la festa del poble, havien col·laborat perquè tot sortís millor.