amb la presentació de M Antònia Sureda i la traducció simultànea amb llenguatge de signes