L'Obreria ha triat aquest cartell de Paco Galian



Valora la qualitat de totes les fotos enviades i agraeix la participació de tots els concursants