Divendres, 18 de març, se va inaugurar en el Centre Melis-Cursach l’exposició de Luis Tapia sota el títol “Ruina i Tripa”. Es tracta de la primera exposició individual d’aquest jove felanitxer que ens proposa una sèrie de 43 obres de distintes mides, de pintura i dibuix.

Pel que fa a la temàtica l’autor assenyala que parteix de “...l’idea de la ruïna rural i les implicacions que te com a símbol de la nostàlgia humana”.

L’exposició se pot dividir en dos parts ben diferenciades: una sèrie de pintures on la pedra és protagonista i una col·lecció de dibuixos.

Pel que fa  la pintura es situa l’autor la emmarca en la corrent expressionista, amb influències de Antoni Pitxot, un deixeble de Dalí, i també del surrealisme de Magritte. Utilitza recursos com descontextualitzar figura i fons,  la ingravidesa, canvis de mida...  per treballar l’herència del surrealisme, simbolisme i expressionisme d’una forma simple i arrelada Mallorca, a través de les seves pedres i parets de marès. Gairebé totes les puntures són a l’oli, exceptuant algunes d’acrílic damunt tela.

Els dibuixos (grafit i llapis)  són més metafòrics i onírics, expressant pensaments profunds. En alguns es veu més clarament la influència del surrealisme de Dalí.  A l’aljub hi ha una pintura realitzada directament, a partir d’un esbós d’en Dalí.

A l’acte de presentació la regidora del Centre Melis-Cursach va donar les gràcies a l’autor per la seva exposició. Per la seva banda, Luís Tapia agraí poder disposar d’aquest excel·lent espai per muntar la seva primera exposició i per sentir-se recolzat.“Ruina y Tripa” és una interessant proposta que mereix ser visitada amb deteniment. L’exposició romandrà oberta fins dia 27 de març, de 10 a 20 hores. Dimecres també es pot visitar de 10,30 a 13,30 hores (Diumenges tancat).