Des del passat divendres dia 30, en el Centre Cap Vermell s'hi pot visitar una molt recomanable exposició de pintura. L'autora de les obres que s'hi mostren és Margalida Nebot, una pintora de Son Servera, amb una recent però intensa activitat - aquesta és la seva quarta exposició - en què la seva obra ha estat calorosament acollida pel públic.

  

De formació autodidacta, Margalida Nebot ens ofereix un ventall de treballs que abasten des de detalls molt concrets - són els seus "raconets" -, fins a teles amb una visió més àmplia d'un entorn que ella retrata amb realisme, però, sobretot, amb bon gust, amb aquella pruïja per la bellesa a què ens referíem en el titular.

La pintora serverina treballa bàsicament amb l'espàtula, una tècnica no gens senzilla però que ella es veu que domina a la perfecció, fins arribar, en algun dels quadres, a emprar materials com l'arena, que donen relleu i gruix al motiu per tal d'assolir una versemblança absoluta. En definitiva: ens trobam davant una mostra molt recomanable i que vos convidama a visitar fins al 20 de juny, de 18 a 21 hores.