L'orquestra de cambra de Llucmajor oferirà, dia 23 de febrer a les 17 hores, un concert a l'església de Cala Rajada

   El proper dia 23 de l'actual mes de febrer, dissabte, a les 17 hores, se celebrarà un concert, a l’església de Cala Rajada, que serà interpretat per l’Orquestra de Cambra de Llucmajor. El  concert constarà de dues parts.
RIMERA PART
Renaissance                                    Susato
1- Moor's Dances
2- Pavane
3- Sheoerd's Dance

Entrance of the Queen of Sheba       G.F.Haendel
Minuetto i Trio                                 L. Boccherini
The Cucko and the Nigntigale           G.F Haendel
Concert en re major                        Antonio Vivaldi
1- Allegro Molto
2- Addagio
3- Allegro

SEGONA PART
Marcing down Broadway                 Arr. J. Moss
The best of Queen                         Arr. L. Moore
Santana in concert                         Arr. L. Moore

    El Director d’aquesta agrupació és Andreu Julià.
    Aquest és un concert  patrocinat per IBATUR, dins el programa Un Hivern a Mallorca.
    Els aficionats a la bona música tindrem l’oportunitat d'escoltar una agrupació molt digna de tenir en compte i podrem valorar les seves interpretacions, com també la bona acústica de què disposa l’església de Cala Rajada.
  

Nicolás Nadal