Fotografies Joan Sans


Des de Cala Rajada, els dies clars es veu Menorca amb certa freqüència.  Alguns dies i hores se pot veure amb més claretat, com aqust dia que se pot observar el Monte Toro amb molt nítidament.
També podeu veure altres imatges del nostre entorn de gran bellesa, inclosa una nocturna amb un cel espectacular, en el que se distingueix Orió, unae estrella molt visible dureant l'hivern.

Gràcies Joan per compartir.