Els ocells i els seus vols sempre han estat el paradigma de la llibertat. Per això des de sempre ens han fascinat aquestes petites criatures que desafien gràcilment la llei de la gravetat. Ícar ja somià amb poder alçar el vol com ells. 

La majoria són inquiets i esquius, per això són difícils de fotografiar. Qualsevol renou els espanta, per tant, a més de silenci cal tenir uns bons objectius i molta paciència. Però hi ha possibilitat de trobar mètodes que facilitin la fotografia d'ocells, un d'ells és preparar un bassa d'aigua amb un amagatall per poder observar-los quan venen a veure. Aquestes imatges que compartim estan tretes a aguaits, que han muntat Joan Sans i els seus amics, a l'escola de s'Alzinar, a Son Cifre o Ca'n Benet.

Esperem que us agradin.

Al col·legi s'Alzinar, el bevedor s'ha situat sota una gran alzina. Aquí teniu alguns dels ocells "capturats" per l'objectiu.


Pinçà, pinçà famella  i busqueret de capell


Ropit, tord i mèl·lera 


Imatges dels aguaits de Can Benet i Son Cifre


Durbec o bec gros (Coccothraustes coccothraustes),


Ropit o pit-roig (Erithacus rubecula)


Busqueret de capell mascle (Sylvia atricapilla)


Durbec i verderol


Ropit

Tord (Turdus philomelos)


Un busqueret de capell observa un verderol


Cadernera i famella de busqueret de capell


Busqueret de capell (Sylvia atricapilla) i coarrotja (Phoenicurus ochruros)


Menjamosques o papamosques (Muscicapa striata) i Pinçà


Famella de busqueret de cap negre (sylvia melanocephala)


Mèl·lera o mèrlera (Turdus merula)


Ropit i famella de busqueret de capellTudó (Columba palumbus)


El petit i inquiet Ull de Bou (Phylloscopus collybita)


L'hora del bany!

Ropitet o reitó  (Regulus regulus)

Busqueret de cap negre.