Dibuixos: Pere Joan

 Obra de palma.                                  Cosir.  Obra de palma: La llata, una vegada trenada i retallada està a punt per ser convertida en obra de palma, és a dir, de ser obrada per convertir-la en una o altra peça domèstica. En funció d’això tendrà unes o altres mides, formes, voretes, anses, etc.


 Cosir: Procés d’unir la llata utilitzant els brins més llargs –anomenats de lligam– que es passen per una agulla de cosir de coure, que pot ser més grossa o més petita segons les dimensions de la peça.