Va volar en Pere de Son Gall? Una comitiva gabellina visità els llocs dels fets.


Commemorant la 50a edició del Club de Lectura de la Biblioteca de Capdepera vàrem llegir “Miracle a Llucmajor”, novel·la semi-biogràfica o història semi-falsejada de la vida d’un llucmajorer de finals del s.XIX i començaments del XX, en Pere de Son Gall. Tal com aquella mateixa vetllada de divendres ens explicà l’autor, Sebastià Alzamora, els fets que explica són parcialment verídics, ornamentats amb idees de collita pròpia per fer la història més divertida.

 Bomba d'aigua de 1700, d'un aljub proper al convent de Sant Bonaventura


Protagonista a la novel·la, en Pere de Son Gall va ser un al·lot d’esperit inquiet i ganes de volar. Segurament, la seva imaginació devia arribar als núvols, d’altra manera no s’explica la seva fèrria voluntat d’estudiar i la seva sòlida capacitat per tirar endavant un projecte com el que va dur a terme. Aquest jove va aconseguir construir un aparell d’aspecte i concepte similar a l’autogir de La Cierva. D’aquella màquina queden algunes restes i fotografies, i alumnes de Llucmajor van fer una rèplica a escala 3:4 que es pot veure avui dia al Claustre de Sant Bonaventura d’aquella població. L’aparell original, segons informacions rebudes, va aconseguir volar com una gallina. Sense pilot, feia saltirons fins el límit que li permetia la corda a la que estava lligat. Les fonts consultades no van citar cap referència científica (ni bibliogràfica, ni esotèrica, ni astral, ni de cap tipus) a la relació entre aquests saltirons i el nom de la finca on els feia, Son Gall.

 Mª Antònia Salvà pren cert protagonisme al llibre d'Alzamora

De les veritats del “Miracle a Llucmajor” de Sebastià Alzamora en queden altres vestigis importants. La comitiva gabellina aprofità dissabte 14 de maig per deixar-se conduir per Joan Ramis, bibliotecari de la Biblioteca Municipal Ca Ses Gotleves, en un recorregut d’unes quatre hores per diferents escenaris de la novel·la, rebent les seves explicacions com no les hauria pogut donar millor un guia professional.

A continuació podeu veure una sèrie de fotografies que reflexen bona part de l’excursió, acabant a l’Hotel España amb el moment de recolliment, reflexió i ingesta, conjunt imprescindible d’accions per pair correctament la informació recollida.

 Si no surt a la novel·la aquesta fàbrica, els seus productes bé podrien haver contribuït a llur inspiració.
El motor és l'Anzani original que en Pere de Son Gall va comprar a París.
Explicacions, claustre, torre i dimonis del museu. Convent de Sant Bonaventura.


La casa dels pares de Pere de Son Gall, al carrer de la Unión (façana blanca, persianes verdes).


La comitiva cap a la biblioteca local.


Casa de na Maria Antònia Salvà.


A l'Ajuntament de Llucmajor.


Bar Colón.


La ferreteria.


Hotel España, on s'allotjaren les dones de la Lliga del Bon Mot.


Dinar a l'Hotel (actualment pizzeria de bon paladar), i rebuda a en Sebastià Alzamora.


En Pedro, membre de la comitiva gabellina.

Podeu trobar més informació de la història de Pere de Son Gall a les referències bibliogràfiques següents:

Llucmajor, Ajuntament
Exposició d'homenatge a en Pere Sastre Obrador (Pere de SOn Gall). fires 1979: Ajuntament de Llucmajor
Llucmajor (s.n) Grafimut 1979

Salvà i Caldés. Joan
El precursor llucmajorer de l'helicòpter: Pere Sastre Obrador, de Son Gall (1895-1965)
 Joan Salva i Caldés; pròleg de Maties Garcies Salvà
Palma de Mallorca , Lleonard Muntaner, 2010
Maregassa, 19

Alzamora, Sebastià
Miracle a Llucmajor/ Sebastià Alzamora
Barcelona. Proa , 2010
A tot vent, 536