FALTEN PROFESSIONALS
 
Cada punt podem llegir una notícia indicant que falten professionals en diversos sectors. El panorama s'agreujarà els propers anys ja que els “boomers” estan a punt de jubilar-se.

En el sector públic, al llarg dels propers 5 anys es jubilaran el 30% dels professionals en actiu en sanitat, educació i policia. També sentim dir que falten mecànics, electricistes, llanterners i "carpinteria” metàl•lica. Com sempre cambrers i cuiners.

De mecànics no en manquen 100 ni 200. En manquen 1.000!!!! (que no se'ns espenyi el cotxe)

Ja podem fer fires de l'ocupació que on no n'hi que no n’hi cerquin. Allò mal  d’entendre és perquè serveixen les institucions autonòmiques si no poden preveure ni pal.liar aquests dèficits amb el temps suficient per tal que no sia un problema.

La resposta "ja ho solucionarà el mercat" és una mala resposta.