Tot sovint la gent es queixa perquè considera que l’Acadèmia està antiquada i que la normativa no reflecteix la parla del carrer. És cert que els canvis lingüístics s’introdueixen a l’IEC amb comptagotes, però això és perquè cal valorar amb profunditat els fonaments i les repercussions de cada decisió. Així i tot, de tant en tant, l’IEC ens dona una sorpresa, com va passar el passat 27 de novembre, quan van anunciar la incorporació de 30 noves paraules al DIEC.

De totes les modificacions que han fet al darrerament, la que va provocar més rebombori va ser la reforma ortogràfica del 2016, on van notificar la reducció de paraules amb accent diacrític. Tants anys remugant per haver de memoritzar els accents diacrítics i, un cop fan la llista més accessible, tot són queixes! Aquest anunci va eclipsar altres modificacions, com la que avui ens ocupa: l’admissió de les expressions degut a i donat que amb valor causal en tots els registres.


L'expressió degut a és una locució causal que va seguida d'un sintagma nominal o d'una oració encapçalada per el fet que. És el cas de l’oració Degut a la reducció de paraules amb accent diacrític, el català és més bo d’aprendre o Degut al fet que s’han reduït les paraules amb accent diacrític, el català és més bo d’aprendre. En aquesta darrera, ni se us passi pel cap escriure degut a que, perquè aquesta expressió no és normativa; com vam veure, davant la conjunció que, la preposició cau.

La construcció de participi donat té un valor causal i tant pot anar seguida d’un sintagma nominal com d’una subordinada substantiva amb que. En ambdós casos, el significat és el mateix, així que escriure-ho d’una manera o de l’altra dependrà de si voleu estalviar-vos paraules o no. Així podem dir tant Donat que tants accents diacrítics eren excessius, l’IEC va reduir-ne la llista a quinze o Donat l’excés d’accents diacrítics, l’IEC va reduir-ne la llista a quinze.

Donat que té valor causal, però no condicional, així que no podem construir oracions com Donat que l’IEC rectifiqués, la gent se n’alegraria, sinó que podem emprar equivalents com suposant que, si, posat (cas) que o donat cas que.

De totes maneres, que l’IEC incorpori a la gramàtica una expressió no significa que l’haguem d’utilitzar a tort i a dret. Tant degut a com donat que amb valor causal són admissibles en tots els registres, però això no ens ha de fer oblidar altres formes equivalents més genuïnes: atès que, vist que, ja que o com que.