La primera batlessa de Capdepera


Dia 17 de juny quedarà per a la història de Capdepera com el dia que es nomenà la primera batlessa de Capdepera. A la dècada dels 90 del segle passat es començà a plantejar seriosament la participació igualitària de la dona en la política. Avui ja existeix una extensa bibliografia al respecte: https://www.parlament.cat/document/recursos/291626.pdf

Malgrat  que  s’ha  demostrat  l'efectivitat  de  les  quotes de gènere en l’augment de la presència de les dones a les institucions, la seva introducció no està exempta de controvèrsia per part de discursos liberals i feministes.

El Règim Electoral General (REG) fixa des del 2016 que els municipis de més de 3.000 habitants han de tenir llistes electorals paritàries. La norma respon a una directiva comunitària que fixa l’objectiu d’un 40% de participació femenina en els òrgans de direcció públics i privats: societats cotitzades, llocs d’alta direcció, consells d’administració, jurats de premis, col·legis professionals... El principi de representació equilibrada afecta fins i tot el mateix Consell de Ministres i els ajuntaments.

A Capdepera, en aquesta legislatura tindrem vuit dones i nou homes. L’equilibri es farà molt visible.

Les  quotes  no  alteren la qualitat de la representació sinó que, de moment, la fan més justa. Més cert és que les dones gestionen el poder polític d'una manera diferent de com ho fan els homes: (https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/les-dones-lideren-la-politica-duna-manera-diferent-als-homes/audio/1095053/)

Per tant, comença una nova manera de fer política a Capdepera. Ha tingut moltes i grans precursores. Gràcies a totes les regidores que han fet possible aquest moment.

La generació millennial ja és aquí. Tal volta no sàpiguen ben bé el que volen o poden fer, però si saben el que no volen.

Enhorabona, Mireia!