Antoni Flaquer "Coix"


Acabam de celebrar el Corpus Christi. Fou el diumenge passat, malgrat que la data habitual fos en dijous, enguany dia 8.

Quan érem al·lots, els capellans i les monges ens recordaven què a l'Església... "Hay, en el año, tres jueves, que brillan más que el sol: Corpus Christi, Jueves Santo y el Dia de la Ascensión". Actualment, ja no en resta ni un!

Hi va haver uns temps en què el Corpus era festa grossa, tant a Capdepera com a altres llocs. Les dones majors i, també les jovenetes, i els homes no quedaven al darrere, estrenaven vestits nous, els que havien de lluir al llarg dels dies d'estiu. Tal ment una desfilada de models semblava la processó que transcorria per carrers i places del poble, als sons de la Banda de Música i portant la custòdia amb la forma eucarística, sota pal·li, el rector de la parròquia.

Per poder presumir de roba nova, molta gent amb estufera, feia una guardiola de diners guanyats fent llata i senalletes. Els pares de família anaven a la muntanya a tallar branques de pi per enramellar les façanes de les cases per on havia de transcórrer la processó, llenya què, una volta utilitzada per aquest fi, servia per fer enramades a les terrasses de les cases per a l'estiu estar fresquets.

A la plaça del Sitjar, a la de l'Orient i al carrer de n'Esparreguera s'instal·laven altars formosos, endiumenjats amb cossiols, flors i ciris, on la comitiva s'aturava per fer, el capellà, la benedicció als veïnats allí reunits.Aquest dia del Corpus era obligatori assistir a la missa major, presidida per les autoritats, asseguts al banc del Batle – com es deia -- i prendre la comunió. Durant uns anys els nins i nines primo-combregants, amb el mateix vestit del dia de la seva primera comunió, participaven de la processó i escampaven pètals de flors per onsevulla passava la desfilada, que cada un duia en un covo.

Record als rectors Melcior Llull, Joan Dalmau o Miquel Picornell (aquest era un predicador com pocs n'hi ha haguts) que realçaven la solemnitat de la festivitat religiosa.Les il·lustracions que acompanyam reflecteixen la sortida de la processó de la parròquia de Sant Bartomeu de Capdepera. Agents de la Guàrdia Civil (quan, encara, hi havia aquest Cos a la vila), autoritats i forces vives del poble (de genolls) vorejaven el pal·li que cobria el Sant Sagrament portat per don Miquel Picornell. A més d'un grup de participants en la processó, tots ells homes, fidels devots, uns, i antics escolanets, altres.Recordança gabellina d'aquestes mateixes calendes del mes de juny entre 1940 i 1970.