"Podria desitjar moltes coses per aquest any. Moltes coses que per a certes persones no són ni han estat mai problemes i, en canvi per a moltes encara ho són i sembla que ho seguiran essent... He escrit aquest poema en anglès perquè pugi llegir-lo tot el món sencer"

 


War is over
If you want the health of your people more than global domination,
War is over
If you want everyone’s prosperity
more than you want to be richer than others,
War is over
If you want peace more than the illusion of security,
War is over

War is over
If you want to move forward more than you want your team to triumph,
War is over
If you want to get the things you want more than you want the glory,
War is over
If you want things to be right more than you want the story of being wronged,
War is over

War is over
If you want happiness more than you want to win,
War is over
If you want connection more than you want ambitious achievements,
War is over
If you want this moment more than you want your future fantasies (that will always fail to satisfy even if they do come true),
War is over

War is over
If you want to relax and repair more than you want to defend the story of yourself,
War is over
If you want to seek understanding more than you want to win the argument,
War is over
If you want to love more than you want to shield yourself from future grief,
War is over

War is over
If you want your sanity more than your reputation,
War is over
If you want to be loved more than you want to be alone,
War is over
If you want what’s in the highest interest
more than you want what’s in your self-interest
War is over
If you want to remove the blocks to health more than you want anything else,
War is over
If you want it
Now

La guerra ha acabat...

La guerra ha acabat si t'estimes més la salut dels teus que el domini mundial, la guerra ha acabat. 

La guerra ha acabat si t'estimes més la prosperitat mundial que el desig de voler ésser més ric que els altres, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més la Pau que la sensació de seguretat, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més avançar que voler que el teu col·lectiu guanyi, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més aconseguir les coses que desitges que obtenir la glòria, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més que les coses siguin justes que la història de sentir-te malmenat, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més la felicitat que voler guanyar, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més la connexió que els assoliments ambiciosos, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més el present que voler assolir futures fantasies que no t'ompliran si es fan realitat, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més apaivagar i reparar que imposar la història del teu relat, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més cercar l'enteniment que voler tenir raó, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més estimar que protegir-te de futures malanances, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més el teu seny que la teva reputació, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més esser estimat que voler estar sol (no confondre en solitud cercada), la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més l’interès comú més preuat que el teu propi, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si t'estimes més llevar els obstacles a la salut que qualsevol altra cosa, la guerra ha acabat.

La guerra ha acabat si ho desitges...ara mateix.Miquel Estelrich Bestard