Traducció d'una carta del poeta Philippe Jaccottet enviada des de Cala Rajada


Philippe Jaccottet
  

   Tot i que el gènere epistolar pot afavorir grans descobriments dels autors que les escriuen i del seu entorn, aquesta missiva, sols pretèn donar testimoni de l'estada a Cala Rajada d'un poeta contemporani en llengua francesa: Philippe Jaccottet, traductor de diferents idiomes, establert a França des de 1953. El 20 de febrer de 2014, Philippe Jaccottet va convertir-se en el 15è autor que es publica amb vida a la prestigiosa Bibliothèque de la Pléiade.  Lluny de voler disseccionar la seva persona, ni de fer arqueologia emocional de la seva vida, les seves paraules es sumen a les de la llista d'intel·lectuals estrangers que han passat per aquesta comarca llevantina.

  Aquesta carta inèdita pertany al gruix de correspondència entre Jaccottet i Henry Bauchau, assagista, novel·lista, dramaturg, poeta i psicoanalista belga; de fet està recopilada a la Revista international que porta el nom d'aquest últim autor. 

  Arriba a les mans de Jaccottet el primer recull poètic de Bauchau, Géologie, una obra que s'inscriu dins la violència d'un mal ésser i tempta l'exploració de les capes pregones del jo. Aleshores, aquesta carta és a manera d'agraïment per part de Philippe. En primer lloc, el llibre conté una peça de teatre centrada en la figura de Gengis khan, reprèn la temàtica quan presenta uns herois dins una situació que caracteritzarà tots els grans personatges ulteriors: parteix del desastre, per a trobar dins la seva mateixa indigència la llibertat i l'energia necessàries per la seva remuntada. A Philippe Jaccottet li entusiasme aquesta darrera part i el que conta Henry de Gengis Khan. 

  La carta porta l'adreça de Cala Rajada i la data del 16 de juny de 1958. Tot i no fer una descripció detallada del lloc, l'autor ens dóna unes breus pinzellades sobre la seva estada a la vila, a cinc minuts d'una platja, que desconeixem, així com el lloc de la casa Ferrer.

  Aleshores, entre el maig i el juliol, de 1958, gràcies a una borsa de treball de la Fundació ProHelvetia[1], Jaccottet sojorna durant tres mesos la seva estada a Cala Rajada. Aquí llegeix San Juan de la Cruz (del qual tradueix En una noche oscura), Góngora, Mestre Eckhart i Paulhan ( Le Clair et l'Obscur, que acabava de sortir). Redacta, durant la primera estada, els primers esbossos per a Élements d'un songe.

  Finalment, podem dir que la seva estada a Mallorca va ser molt profitosa tant pel que fa al seu descans com per la producció i traducció literàries que hi va realitzar.


[1]Pro Helvetia és una fundació cultural Suissa amb seu a Zúrich. Representa culturalment a la Confederació Suissa davant del món.


 
 Henry Bauchau i Philippe Jaccottet


La carta

Cala Ratjada, el 16. 6. 58 

Ph Jaccottet
Casa Ferrer
Cala-Ratjada
Majorque/ Espagne
e

Mon cher Henry,

     Il y a longtemps que j'aurais dû vous dire le plaisir que j'ai eu à recevoir votre livre, mais il faut avouer que la mer incline à la paresse. D'abord, il a fallu nous habituer à l'endroit, trouver une maison, et une fois les habitudes prises, nous nous sommes laissé porter par les beaux jours. Ce qui était bien nécessaire après le travail de ces dernières années.

 Nous sommes d'ailleurs très contents du séjour, qui se prolongera jusqu'a fin juillet. Notre maison est un peu à l'écart du village, au bord de la mer et à 5 minutes d'une plage de sable agréable, où Antoine s'accoutume progressivement aux mystères de l'eau, qui l'ont effrayé d'abord. Et les paysages de l'intérieur sont merveilleux.

 J'ai été heureux de votre "Géologie" qui est un livre si riche d'élans, d'espaces, de questions. Je ferai une note dans la NRF où je dirai plus longuement ce que j'en aime, ce sera probablement pour le nº d'août. Je crois que dans les directions diverses où vous cherchez, j'aime surtout l'ampleur de Gengis Khan ou la fluidité de la dernière suite: ( que nous sommes très touchés, Anne- Marie et moi, de nous voir dédiée).

 J'amerais savoir que votre existence va vers l'allégement profressif de ces charges qui la rendent parfois difficile. Envoyez-nous une carte à l'occasion, et donnez-nous de vos nouvelles. Je travaille un peu, mais pas du tout comme je voudrais: Grignan est plus propice à la concentration! Mais il faut aussi apprendre à ne rien faire...C'est d'ailleurs facile. Anne-Marie en revanche a beaucoup peint, et bien peint. Et Antoine, bien entendu, profite au maximum des plaisirs de l'endroit. Il se porte magnifiquement.

                                                                                                         Toutes nos amitiés à vous deux, Philippe et Anne-Marie

 

 La traducció


Cala Rajada, el 16. 6. 58

Ph Jaccottet
Casa Ferrer
Cala-Rajada
Majorque/ Espagne

El meu estimat Henry,

   Fa llarg temps que ja vos hauria de dir el plaer que tinc de rebre el vostre llibre, però he de reconèixer que el mar inclina a la peresa. En primer lloc, ens ha calgut posar-nos rectes, trobar una casa, i va ser un dels costums valorats. Nosaltres ens hem deixat portar pels bells dies. Això ha estat necessari després del treball dels darrers anys.

  Nosaltres estam a més molt contents de  sojornar, que es prolongarà fins a finals de juliol. La nostra casa és un poc enfora del poble, a la vorera de la mar i a cinc minuts d'una platja d'arena agradable, on Antònia s'acostuma progressivament als misteris de l'aigua, que l'assustava en un principi. I els paisatges de l'interior són meravellosos.

  Ja som hereus de la vostre "Géologie", que és un llibre ric d'impulsos, d'espais, de qüestions. Jo faré una nota dins la NRF[1], on jo diré més prolongadament què m'agrada, això serà pel nº d'agost. Crec que dins les diferents direccions on vostè cerca, m'estim més sobretot la importància de Gengis Khan o la fluïdesa de la darrera sèrie: ( que esteim molt emocionats, Anne-Marie i jo, de veure'ns dedicats). 

   M'agradaria saber que la vostra existència va cap a l'alleugerament progressiu de les càrregues que de vegades es fan difícils. Envia'ns una carta en venir quan tinguis l'ocasió, i dóna'ns les teves noves. Jo treballo un poc, mes no pas com jo voldria: Grignan és més apropiat per a la concentració! Mes també allà aprens a no fer res...Això és fàcil d'un altre lloc. Anne-Marie en revanxa pinta un poc, i pinta bé. I Antoine, és més, s'aprofita al màxim dels plaers del lloc. Ell es comporta magníficament.

                                                              Amb tota la nostra amistat cap a vosaltres dos, Philippe i Anne-Marie. 

Joan Cabalgante Guasp

 

*Agraïments a  Antoni "Coix", Miquel Pastor  i Antoni Clapés.[1]NRF: Nouvelle Revue Française, revista fundada el 1909 per un grup d'intel·lectuals, com André Gide o Charles-Louis Philippe. Gaston Gallimard es convertiria. Posteriorment,  en l'editor de la revista.