Sra Benito:

Li escric aquesta carta des de Cala Rajada per donar la meva opinió arran de les reunions mantengudes per vostè, aquests darrers dies, amb les diferents forces polítiques i l’entitat que vostè representa, la qual em mereix tots els respectes. Concretament, em referesc a la darrera reunió mantenguda amb Podem.

He sabut per la premsa que aquesta formació política, nova a les illes, li digué que en el món hoteler hi ha molta de gent en situació precària, ja sigui en forma de contractes laborals, en sous o en altres aspectes. Vostè ho va negar rotundament, i a més li va estranyar que ho diguessin, perquè no era cert. Però res més enfora de la realitat. Jo faig feina a l’hoteleria i li puc assegurar que em vaig sentir identificat amb les paraules dels representats de Podem, jo i milers de persones que feim feina en aquesta indústria. Puc entendre que vostè, com a representat dels empresaris hotelers mallorquins, no estigui d’acord amb aquestes paraules. La precarietat, malauradament, existeix. I tant com existeix! Sí, avui en dia. En aquests temps de batre rècords de visitants i de baixada d’atur a les illes… No falti a la veritat en aquest assumpte. Fixi’s si encara existeix la precarietat que nosaltres la veim de prop i fins i tot en alguns casos ja ens afecta a nosaltres mateixos, d’una manera o l’altra.

Pot ser que aquesta temporada sigui històrica quant a nombre de turistes que ens visiten, històrica en facturació dels hotels i també històrica en nombre de persones contractades..., temporalment?, per un mes i mig? I això és, precisament, al que em referesc. Li sona de res allò d’entregar un currículum a mitjans d’abril, amb l’esperança de fer els sis mesos i poder cobrar el subsidi, i no ser cridat fins a principis d’agost? Li sona de res allò que diu molta de gent, que “…és el tercer any i ja m’havien de fer fix discontinu, i per això no m’han cridat”. Li sona de res allò que diuen molts de treballadors, com que “…duc tants d’anys aquí i ni tan sols m’han apujat el que toca”. Li sona de res allò que els fixos discontinus són uns autèntics enemics de les empreses, enemics a batre i que es duen molt malament amb els directors nous de segons quines cadenes hoteleres? No hi ha res que faci més nosa a un director nou d’un hotel que els treballadors fixos discontinus. Fins i tot hi ha cadenes hoteleres on els acomiadaments que fan són conseqüència de decisions personals dels directors nous. Perquè existeix una norma de l’actual reforma laboral que inclou l’acomiadament col·lectiu, entre altres coses. Què me'n diu d’allò dels conserges de nit dels hotels, que encara, en bona part d'hotels, són càrrecs ocupats per homes que estan a punt de jubilar-se, i que al mateix temps també han de fer de policies perquè els hotelers no volen posar vigilància privada? Hi ha molts d’hotels que ni tan sols disposen de càmeres de seguretat. Que en pensa vostè del fet que un president del Govern, com fou el Sr. Matas, comdemnat per corrupció, fes rodes de premsa a hotels, amb les sigles ben visibles d’aquestes cadenes hoteleres, com si el volguessin patrocinar? Sí, Sra. Benito, això és típic dels hotelers. En aquests temps de batre records de facturació, de visitants i tantes altres coses. Això és al que es referien els representats de Podem, i que vostè va fer com si no sabés res, com si no anàs amb vostè, amb la resposta que va donar.

Per què tenen tanta de por a una ecotaxa?

Jo li donaré la meva resposta-opinió. Com vaig llegir a la premsa, Laura Camargo els va dir que els temps han canviat, que vostès ja no tenen la influència de fa una dècada, en els governs. No sé si això de la influència és cert del tot, però això que els temps han canviat és totalment cert. Sobretot perquè hi ha més consciència entre la gent, i un símptoma d’aquesta consciència és per exemple la presència de Podem al Parlament Balear, que es reuneix amb vostès i diu coses com aquesta, encara que hagin renunciat a entrar al Govern Balear. El Sr. Antich ho va intentar, fa devers quinze anys, això de l’ecotaxa. Afortunadament va sobreviure per poder-ho contar.

L’ecotaxa és un impost que es cobra a moltes de destinacions turístiques mundials, i no per això han deixat d’esser visitades, ni els respectius governs d’aquestes destinacions han impedit mai taxes provinents del turisme per a la seva millora, tant dels hotels com de l'erari públic. Vostès creuen realment que si s’aplica l’ecotaxa hi haurà una baixada dràstica de visitants? Creuen realment que un Govern que sap que la indústria més poderosa és el turisme faria qualque cosa perquè no venguessin més turistes, com vostès diuen? No serà que vostès tenen por de perdre el seu estatus de dictar les normes econòmiques de les Illes Balears i d'influir en governs “escolanets”? No serà també que pensen que la principals beneficiària d’una ecotaxa seria la societat civil en forma de sanitat pública de qualitat, escoles publiques de qualitat, transports públics de qualitat, i sobretot un bon turisme de qualitat i durant tot l’any, ja sigui en forma d'excursions, museus i altres aspectes que ofereix aquesta illeta tan estimada nostra?