El nombre de pescadors ha disminuït un 86% i espècies abans abundants han desaparegut per sobrepesca.

Investigació d'Oceana publicada en un document divulgatiu que resumeix els resultats obtinguts en la seva col·laboració en un projecte internacional anomenat Sigui Around Us


Oceana ha estimat que les captures reals de la pesca a les Balears són 2,3 vegades superiors a les oficials en el període de 1950 a 2010. L'estudi, en què ha invertit dos anys, és l'aportació
d'Oceana al projecte Sea Around Us que lidera el Dr. Daniel Pauly a la Universitat de British Columbia. Balears es converteix així en un cas pràctic dins d'aquesta iniciativa, que investiga l'impacte de la pesca sobre el medi marí a tot el món.

 

Per realitzar el càlcul, s'han afegit als registres de desembarcaments oficials (248.000 tones) aquelles captures que no consten en ells. El total ascendeix a 570.500 t, incloent un 24% de vendes al mercat negre i un 18% de captures descartades per la borda.

"A pesar que el percentatge de les captures no registrades a Balears ha disminuït d'un 61% en 1950 a un 53% el 2010, encara hi ha més captures que no es registren", indica Xavier Pastor, vicepresident sènior d'Oceana. "Per poder gestionar de manera adequada l'activitat pesquera, cal saber la quantitat real del que s'està capturant. En cas contrari, no es pot saber quants recursos hi ha ni com extreure el màxim d'aquests sense comprometre la seva supervivència ".

La pesca recreativa és la fracció que més ha augmentat amb el temps, sent les seves captures el 2010 superiors a les de la pesca professional artesanal, representant un 24% i 11% respectivament, respecte a les captures estimades reals totals per a aquest any. Per això es fa necessària una millorar en la gestió de la pesca recreativa.

D'altra banda, al llarg de l'últim segle l'esforç pesquer ha passat de dur-se a terme principalment per pescadors a ser substituït per més potència de motors a les embarcacions de pesca d'arrossegament, xarxes més llargues i tecnologia més industrial.

El nombre de pescadors ha disminuït de 5.000 a gairebé 700 en seixanta anys. No obstant això, es captura pràcticament el mateix que el 1950, i la qualitat i diversitat de les captures ha disminuït, el que indica que el rendiment pesquer s'ha vist reduït.

Espècies que abans eren abundants com la mussola, el galludo, la cigala, el mer i el peix llimona, han disminuït. Fins i tot hi ha espècies com la cabra, el angelot i el alitán que han desaparegut de les aigües de Balears, i això ve associat a la sobreexplotació pesquera.

"La nova Política Pesquera Comuna ajudarà a millorar els registres pesquers mitjançant l'obligació de desembarcar i registrar captures que abans es descartaven", conclou Marta Carreras, científica marina d'Oceana. "En el mateix sentit, desitgem que aquest treball es reprodueixi en altres regions i ajudi a millorar la gestió pesquera, perquè aquesta activitat tingui futur, convertint-se en una activitat rendible i sostenible"

Els resultats de la investigació han estat publicats per Oceana en un document divulgatiu que resumeix els resultats obtinguts en la seva col·laboració en un projecte internacional anomenat Sigui Around Us, dirigit per investigadors de la Universitat de British Columbia (UBC), i especialment pel Dr . Daniel Pauly. En aquest projecte es pretén fer una estimació de les capturar reals de les pesqueres mundials, així com mostrar els canvis que la pesca ha patit des dels anys 50.

Oceana ha aportat la part corresponent a Balears [1] [2] [3].

Evolució de la pesca a les Balears en l'últim segle

[1] Carreras M., Coll M., Quetglas A., Goñi R., Pastor X., Cornax M. J., Iglesias M., Massutí E., Oliver P., Aguilar R., Au A., Zylich K., and Pauly D. (submitted). Estimates of total fisheries removal for the Balearic

Islands (1950-2010). Fisheries Centre Research Reports, University of British Columbia, Vancouver.

[2] Coll M., Carreras M., Ciércoles C., Cornax M. J., Morote E. and Saez R. (2014). Assessing fishing and

marine biodiversity changes using fishers’ perceptions: the Spanish Mediterranean and Gulf of Cadiz case study. PLoS ONE, 9(1), e85670.

[3] Coll M., Carreras M., Cornax M. J., Massutí E., Morote E., Pastor X., Quetglas A., Silva L., Sobrino I.,

Torres M. A., Tudela S. and Pauly D. (2014). Closer to reality: reconstruction total removals in mixed fisheries from southern Europe. Fisheries Research, 154: 179-194