Ponència de Carme Capó


L'associació cultural Cap Vermell ha organitzat els dies 24 i 25 de gener de 2013 unes Jornades sobre el metodisme a Capdepera. Aquí teniu la ponència de Carme Capó.

Carme Capó (Barcelona, 1957) ha publicat "L'obra metodista a Catalunya i les Balears"(1994) i "El protestantismo a les Illes Balears" (2009).

En aquesta conferència explica què és el metodisme, com arriba a Capdepera, quins són els factors que fan que arreli a Capdepera d'una manera tan vitalista i quin és el paper dels missioners de la Societat Missionera Metodista Wesleyana.