Xerrada sobre vacunació responsable,
 amb gran importància del torn de  preguntes.


 A càrrec del  Dr. Carlos de Quero Korps
 Dia 20 de setembre a les 20,30 h

 Farmàcia Palmer, Artà


 

  Al 1998 el Dr. A.Wakefield de l'Hospital Reial de Londres va apuntar que a conseqüència de la vacunació de la triple vírica sovint apareixien trets autístics i colitis, però se va considerar que el nombre de casos estudiats no era suficient i que l'estudi no era prou rigoròs. Finalment, estudis posteriors han demostrat que aproximadament en un de cada 1500 nens vacunats apareix autisme com a conseqüència de la vacuna i que un 10 % dels casos d'autisme apareix com a conseqüència d'aquesta vacuna. Altres estudis han relacionat el descens de la quantitat de mercuri com a additiu en les vacunes a Estats Units amb el descens de casos d'autisme i també s'ha aconseguit establir mesures per a paliar la gravetat dels efectes neurològics no dessitjats quan apareixen.

Respecte a la vacuna del Virus del Papiloma Humà, l 'Associació de Dones de les Illes Balears per la Salut (ADIBS) va emprendre una acció judicial a nivell estatal per a demanar que s'eliminàs la seva campanya publicitària a la televisió.
Aquest petit grup de dones finalment va guanyar el pleit, aconseguint que se retiràs l'esmentada campanya per
ser enganyosa. També va iniciar un programa d'informació especialment dirigit a pares i mares que continua a dia
d'avui. Aquest grup de professionals sanitàries – així com molts altres – critiquen – entre molts altres aspectes –
que l'efectivitat i seguretat de la vacuna només s'havia provat en dones majors de 16 anys, quan se va decidir per part del Ministeri de Sanitat vacunar sistemàticament a nines d'entre 11 i 14 anys. A finals de 2012, s'havien reconegut 73 morts per causa de la vacuna fins al punt que la companyia farmacèutica Merk ha hagut de pagar indemnitzacions a nombroses famílies de víctimes. En el context de la profunda crisi econòmica que estam vivint, en les nombroses peticions al Ministeri que se retiri l'aplicació generalitzada d'aquestes vacunes no deixa de tenir pes que aquesta vacuna tan polèmica sigui la més cara de tota la història.

 A l'octubre de 2009 Teresa Forcades i Vila, doctora i monja benedictina, va ser visionada per milions de persones al Youtube. La doctora summa cum laude en Sanitat Pública va explicar de manera generosa, clara i detallada algunes irregularitats ocorregudes al llarg del 2009 en la casa farmacèutica que fabricava les vacunes de la grip estacional i les de la grip A i a la Organització Mundial de la Salut
pel que feia a l'anomenada pandèmia de la grip A. Després d'argumentar durant més de quaranta minuts aquestes irregularitats que segons ella difícilment podíen ser accidentals concloïa que darrere tot això probablement hi havia males intencions, apuntant que sempre hi ha hagut i sempre hi haurà grups malintencionats i aconsellant senzillament no tèmer la grip A i no adoptar una actitud morbosa vers l'assumpte.

Aquests tres exemples són il·lustratius de tres casos de vacunes que han despertat rebuig en una part important de la població. Això no obstant, sabem que hi ha moltes altres vacunes i que les vacunes estan dissenyades per a actuar preventivament i, per tant, millorar la salut de les persones. Però, amb aquestes dades sobre la taula, segurament als lectors els sorgiran moltes més preguntes, com per exemple: Hi ha altres vacunes perilloses? Quines vacunes del calendari vacunal són més o menys recomanables i en quins casos? Quins efectes adversos cal observar amb cura un cop aplicada una vacuna determinada?... i moltes més preguntes a nivell individual. I, encara, a nivell social: quines són les conseqüències de no vacunar? És veritat que els nins no vacunats poden perjudicar a altres? O, al contrari, debilita evolutivament el sistema immunitari el fet de prevenir-lo d'exposar-se directament als patògens i preparar-lo amb patògens atenuats? Hi ha o hi hauria d'haver vacunes obligatòries? Hi ha o hi hauria d'haver vacunes o components de les vacunes prohibits? Hi ha altres mesures apart de les vacunes per a prevenir les malalties incloses en el calendari de vacunació?... etc.

La vacunació responsable ens recorda que a dia d'avui no hauríem de deixar cegament les decisions importants en mans d'altres persones, i que és recomanable reunir-nos, compartir dubtes, experiències i informacions d'una manera rigorosa i oberta. Segons el Dr. Carlos de Queros: "d'un extrem a l'altre (des de no vacunar fins a aplicar totes les vacunes) qualsevol decisió seria plenament acceptable des del punt de vista de la vacunació responsable, perquè en ella no se tracta de donar receptes de com s'han fer les coses, sinó algunes claus i una plataforma on cadascú pugui prendre la seva decisió lliure (pel fet de ser informada) i única (pel fet de tenir en compte una situació individual i familiar única)".

Inés Torres Bonet