Soc un calarratxader d'arrel, de nom: Nicolás Nadal Ferrer, i tenc interés en sabre el per què la revista Capvermell, no te una secció dedicada a: passatemps, acudits, o en tot cas trencaclosques. No vos vull cansar més.