Per aclamació popular, Talqual ofereix una nova funció el dilluns a les 20 hores.