Propera donació de sang

Ambulatori de Cala Rajada-Casa del Mar


Dijous dia 22 - de 18'30 a 21 hores