- CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES NOUS PER AL CURS 2010-11

- MATRICULACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES

-Presentació de sol·licituds: (RECOLLIR ELS IMPRESOS A LES SECRETARIES DELS CENTRES)
  Inici: 26/04/2010
  Finalització: 07/05/10

Llistes Provisionals d’admesos:   28/05/2010

Reclamacions:
  Inici: 31/05/10
  Finalització: 02/06/10
  Resolució reclamacions: 03/06/10

Llistes definitives:    16/06/10

MATRICULACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
 
 Inici: 17/06/10
 Finalització: 18/06/10