Convocats dos plenaris de l'Ajuntament:
Divendres dia 4 (renúncia del batle BartomeuAlzina)
Dijous dia 10 (elecció de nou batle)
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA 

EXP. NÚM:251AG/09

DATA: DIVENDRES, dia 4/DESEMBRE/2009.

HORA: 20:30h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

      

ORDRE DEL DIA

  

I.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA.

 

II.-  PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SR. BARTOMEU ALZINA SUREDA DEL CÀRREC DE BATLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

             

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

 
EXP. NÚM:252AG/09

DATA: DIJOUS, dia 10/DESEMBRE/2009.

HORA: 19:00h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

      

ORDRE DEL DIA

  

I.- ELECCIÓ DE BATLE.

Capdepera, 3 de desembre de 2009.
El Batle ,

Bartomeu Alzina Sureda