EUEV demana informació sobre les actuacions que ha dut a terme la policia respecte al control de renous a la zona centre de Cala Rajada 

Segons les regidores d’EUEV, cada any que passa es més insuportable el renou que sofreixen veïns i turistes que passen uns dies als hotels del centre de Cala Rajada. Davant una situació que dia a dia s’agreuja en comptes de minvar, les regidores han demanat que se’ls informi per escrit de les actuacions dutes a terme per la policia en matèria de control de renous.

 


Aquesta petició es fa arran de denúncies de diferents veïns de la zona que ha rebut aquesta formació política. Els veïns asseguren haver telefonat a la policia i registrat les seves queixes per escrit, però no han rebut resposta i la situació no ha millorat. És més, a simple vista pareix que existeix una permissivitat total respecte al control de renous, a més que no es pren cap actuació perquè millori la conducta incívica de molts dels adolescents que visiten Cala Rajada a l’estiu.

 


Segons EUEV, les fonts de renous son vàries, bàsicament provenen dels bars, terrasses, pubs i de les festes nocturnes que es munten els estrangers en ple carrer, fins a altes hores de la matinada, crits, renous, cants, etc. També assenyalen les regidores que l’augment del renou ambient a causa del trànsit motoritzat està augmentant a tots els punts del municipi i que seria molt necessari començar a fer mesuraments acústics per a controlar-ho i sancionar-ho.

 


Per aquestes raons i perquè l’Ajuntament ha de vetllar perquè es compleixi el dret al descans de tots els veïns, han demanat una sèrie d’informacions per a corroborar si l’Ajuntament està complint amb la seva obligació.

 

La informació demanada es la següent:


- Un  Informe de les actuacions dutes a terme per la policia durant els mesos de juny i juliol respecte al control de renous a locals, vehicles i vianants nocturns en general, per tal de donar compliment a la llei de renous. 


- Una relació de mesuraments acústics realitzts durant aquests dos darrers mesos, amb els resultats i corresponent informe de la medició.


- La  relació d’expedients sancionadors oberts per aquest motiu a l’estiu de 2009.


- Una relació dels agents de policia que tenen el curs de mesurador acústic, acompanyada del torn de treball que ha realitzat cada un d’ells.