Nota de premsa per tal que es reconegui que les decisions del plenari han de ser escoltades pels governants 


   Pel que a nosaltres ens arriba, la gent està molt indignada que se tomi una dels pocs casals senyorials del segle XIX que hi ha al municipi.
   Al plenari del 02.06.09 es va aprovar una moció presentada pels partits de l’oposició (PP, EU-EV, Es Grup) per tal de que Ca’n Creu d’Inca es rehabilitàs com un casal de cultura i no com un ajuntament provisional.
   Vist la nul·la voluntat mostrada per l'actual equip de govern municipal (PSOE, UCAP-UM, PSM), que segueixen endavant amb el seu projecte, sense fer cas de la resolució del plenari.
    Vista la indignació dels veïns que ens han fet arribar la seva queixa, a la vegada que ens demanen que facem alguna cosa per aturar-ho

DEMANAM el seu suport per a 

   Instar l’equip de govern de l’Ajuntament de Capdepera a mantenir  Ca’n Creu  d’Inca en el referent cultural del municipi de Capdepera com sempre s’havia pensat i a conservar el seu aspecte patrimonial de casal senyorial del segle XIX.

Mateu Melis
portaveu d'Es Grup