Dimecres, dia 10 de juny 2009
a les 18 hores
per a nins i nines de 7 a 10 anys

Mar ColomerImage