L’OBRA CULTURAL BALEAR DEMANA A LES INSTITUCIONS UN MAJOR COMPROMÍS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ

Image


L’ENTITAT DEMANA AL GOVERN BALEAR QUE POSI EN MARXA EL MÚLTIPLEX QUE PERMETRÀ LA RECEPCIÓ DELS CANALS DE TELEVISIÓ EN CATALÀ

   L’Obra Cultural Balear valora positivament les passes fetes per l’actual Govern de les Illes Balears  en matèria de mitjans de comunicació públic. Segons l’entitat, és important que les nostres illes s’hagin dotat finalment de canals de televisió i ràdio en català de qualitat i autocentrats en la realitat i en els referents culturals de les Balears, com són ara mateix IB3 Ràdio i IB3 Televisió. L’OCB felicita igualment els responsables de Ràdio Televisió de Mallorca per haver consolidat l’aposta iniciada durant la passada legislatura.    Per altra banda, l’entitat considera que cal fer més passes per consolidar l’ús del català als mitjans de comunicació. En aquest sentit, l’OCB, com a entitat capdavantera en l’arribada del senyal de les televisions en català, manifesta la seva preocupació per la propera apagada analògica a Menorca i a Eivissa, el 30 de juny, que suposarà que els ciutadans d’aquestes illes deixaran de veure el Canal 33 i els canals valencians, emissores que arriben al conjunt de l’arxipèlag des dels seus inicis. És per això que l’entitat demana al Govern de les Illes Balears la posada en marxa immediata del múltiplex cedit a les Illes Balears pel Govern de l’Estat per assegurar la recepció dels canals de televisió en català al conjunt de les Illes Balears, de manera que s’hi puguin encabir el màxim d’emissores de televisió en català. L’OCB també demana, tant al Govern de les Illes Balears com a la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat valenciana, que arribin acords que permetin l’arribada al conjunt de les Illes Balears del màxim de canals en català, entre els quals hi ha d’haver inexcusablement el Canal 33, el 3/24 i Punt 2. 

    Per altra banda, en relació amb la polèmica apareguda durant els darrers dies, segons la qual el pacte de govern vol reduir el finançament que reben la ràdio i televisió pública de Balears, l’OCB manifesta que la viabilitat d’aquests mitjans passa per una important inversió pública, única manera de convertir-los en competitius i en eines de vertebració social i de normalització de la llengua i la cultura de les Illes Balears. L’OCB considera, a més, que l’impuls a la televisió pública també ho és a les indústries audiovisuals de les Balears, un sector emergent que pot aportar solucions a una societat que pateix una important crisi econòmica. El suport a aquesta indústria, poc contaminant i amb un gran valor afegit cultural, contribuirà a iniciar el canvi de model econòmic que necessiten les Balears.