M
O
L
T
S

D'
A
N
Y
S

4000
notícies

520
lectors
diaris
que
visiten una mitja de 3.741 pàg/dia.

Idò sí. Amb el trull diari, gairebé ens ha passat desapercebut. El primer any hi hagué reconeixements, festa... Ara tot esdevé normal. Ja no penjam les dades estadísitques i els augments ens semblen normals.
Ara si és bo recordar alguns totals:


PÀGINES  1.841.752
VISITES   242.979
TRANSFERÈNCIA: 408 Gigabyts


A més de 224 vídeos penjats a You Tube que s'han vist 68.349 vegades


Però sí, ja fa 2 anys que navegam. I, com deia la pel·lícula, E la nave va

Nosaltres no ens cansam d'agrair-vos la confiança.