Recordam les propostes que des de l'ecologisme consideram irrenunciables per a situar la justícia ambiental i social al centre de les polítiques governamentals.Tornam a esta davant eleccions estatals i per aquest motiu llancem a la societat i als partits un recordatori de les 10 propostes que feim des de l'ecologisme social per al futur del territori.

1. Llei de costes i protecció del litoral
• Derogació de la llei de costes
• Afavorir la protecció del domini públic
• Regir-lo amb criteris de conservació
• Moratòria construcció/ampliació de ports esportius
• Preservar l'equilibri naturals de les platges (posidònia, regeneracions artificials, limitar afluència de visitants...)

2. Infraestructures
• Paralitzar ampliacions de capacitat d'acollida de ports i aeroports
• Transferir competències de gestió de ports i aeroports
• Modificació de la llei de ports per no permetre més ampliacions
• Moratòria construcció autopistes i autovies; revisió/paralització del peit (plan estatal de infrastructuras de transporte), revisió conveni de carrreteres, impuls conveni ferroviari

3. Política d'habitatge
• Penalització fiscal 2ones residències o adquisició amb propòsits especulatius o d'explotació turística amb progressivitat impositiva
• Modificació de la LAU per garantir un lloguer assequible
• Promoure intensament l'habitatge social

4. Energia i canvi climàtic
• Pla de xoc contra la pobresa energètica
• Pla estatal de transició energètica
• Auditoria energètica dels costos reals de l'energia, en general i del sector elèctric en particular.
• Paralització de les prospeccions

5. Aigua
• Impulsar la remunicipalització dels serveis d'aigua
• Impulsar la depuració del 100% de les aigües residuals
• Modificació de la llei d'aigues per reduir demandes i garantir cabals

6. Residus
• Pla estatal de residus cap al residu zero
• Llei estatal integral de residus amb 3 punts clau: prevenció, recollida matèria orgànica i SDDR

7. Biodiversitat, agricultura i pesca
• Modificació de la Llei d'hidrocarburs i declaració del ZEPIM (corredor de cetacis)
• Declarar el Parc Nacional de les Muntanyes Submarines de Balears
• Aprovar la creació de reserves marines d’interès pesquer
• Garantir el compliment de la legislació pesquera
• Establir una nova delimitació de les aigües autonòmiques de les Balears fins als 2000 m de profunditat.
• Dotar econòmicament el Fons per a la conservació de la Biodiversitat per garantir el compliment del Pla Estratègic pel Patrimoni Natural. 
• Reactivació de la Llei pel desenvolupament sostenible del medi rural

8. TTIP, Ceta i tractats de Lliure Comerç Internacional
• Rebutjar explícitament els Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP) i els mecanismes associats. Igualment cal rebutjar el tractat de lliure comerç amb Canadà, el CETA. Aquesta postura s'ha de defensar en el debat europeu.

9. Fiscalitat ecològica
• Implantació real d'una Llei de Bases de Fiscalitat Ecològica, 

10. Administració de Justícia
• Dotar de més recursos humans (fiscals, ajudants i tècnics) dedicats als delictes urbanístics, contra l’ordenació del territori i del medi ambient.
• Actuar d’ofici contra aquelles actuacions presumptament delictives
• Aportar més mitjans al Seprona per a la persecució i investigació d’aquests delictes.
• Realitzar de forma periòdica cursos de formació permanent a tota la policia (municipal, Guardia civil, policia nacional) a més dels agents

11. Pacte contra la corrupció
• Els tècnics han de ser funcionaris.
• Més controls administratius per part del Consell, del Govern i de l’estat .
• Controls polítics.
• Participació ciutadana.
• Règim d’incompatibilitats clars.
• Transparència

Per a més informació consultau el document publicat a: https://goo.gl/GZtTXJ