“És inaudit que una regidora, amb el vist i plau del batle i l’interventor, ordeni a un funcionari cometre una irregularitat”Recentment hem tengut coneixement que la regidora de Policia, Mónica Viejo, el passat mes de juliol, va ordenar a la Policia Local que lliuràs un vehicle al seu propietari sense que aquest hagués pagat el preu de la grua, després que hagués estat retirat de la via pública per presumpta infracció. Aquesta informació va ser ratificada per la mateixa regidora en el darrer plenari i confirmada pel contingut de la documentació presentada a la posterior comissió informativa.

El fet, per tant, suposa una greu irregularitat, que vulnera la llei que suposadament s’hauria d’aplicar a tots els ciutadans per igual. Més greu ens pareix que aquesta acció es dugués a terme per ordre d’un càrrec polític, contra la voluntat del funcionari, que pel que sembla advertí de la irregularitat que es cometia.

I per si tot això no bastàs, resulta que en els documents aportats als regidors hi ha anotacions dels funcionaris intervinents que indiquen  que tant l’interventor com el batle havien donat el seu vist i plau a l’operació. I per suposat, com ve essent norma habitual d’aquest equip de govern, no se n’havia informat a la resta de forces polítiques.

Volem recordar a l’equip de govern que són moltes les famílies del nostre municipi que ho estan passant malament i que, això no obstant, mai abans s’havien fet quarts i parts, precisament perquè és il·legal. El govern municipal compta amb un pressupost destinat a serveis socials i a ajudar les persones amb menys recursos, que en els darrers anys l’equip de govern sempre ens ha dit que era suficient -i si no fos suficient compten amb el nostre suport per augmentar-lo-. Un pressupost al qual s’hi han d’afegir multitud de donacions que els particulars fan a les arques públiques per tal de fer front precisament a aquest tipus de situacions.

Tota vegada que la Policia Local ha enviat a la Fiscalia un informe de tot el que va passar, des de MÉS pensam que allò més raonable és que sigui la Justícia la que investigui els fets i, una vegada que aquesta es pronunciï, ja demanaríem les oportunes responsabilitats.

 

 MÉS per Capdepera