Per la xarxa circula aquesta demanda, a favor de no canviar l'hora, el proper dia 25 d'octubre.

La reproduïm perquè ens ha semblat interessant
Ja són un parell les persones que m’han dit que considerarien interessant que des de aquesta pàgina s’expliqués i es desglossés millor els motius de per què no volem canviar l’horari, o més ben dit, per què el volem adaptar a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. No vull amollar una “parrafada” per argumentar per què jo considero que és necessari adaptar els cicles vitals de les persones al cicle solar. Només diré que l’horari que es fa servir al món des del s. XVIII es va adaptar a uns interessos d’alguns països i indústries pel seu propi benefici (no era el cas d’Espanya). Amb el pas del temps aquests horaris han anat canviant-se per una raó o altre en relació a la seva situació en relació al meridià de Greenwich però sense tenir en compte purament les necessitats de les persones. 


El que es proposa és no canviar l’horari per adaptar-ho als cicles biològics de cada un de nosaltres, no d’indústries o d’altres països o regions que per altre banda, ja està bé que tenguin el seu horari. Es dóna la particularitat que a les Illes Balears la indústria és el turisme, i el que ve a cercar el turista és sol, per tant a part de sentit comú, és un estratègia també per millorar aquesta indústria. Es tracte simplement d’apel·lar al sentit comú i adaptar el nostre rellotge a la natura.Crec que estaria bé si entre tots creem un llistat d’arguments per justificar tot això.
Entrau a la pàgina de facebook i veure el debat que s'ha obert.