ANEM A PARLAR QUE fa dos anys l’Associació de Veïns de Son Moll es va desfer, atenent als Estatuts de l’Assemblea, informant a l’ajuntament que deixava el local que utilitzava fins aleshores, al carrer Tritó, donat que el mateix local era el receptor dels béns. Es va presentar escrit a l’ajuntament oferint-li el local, a la qual cosa el Sr. Batle va respondre que no li interessava.Aquest bé immoble arrossegava un deute de comunitat, aigua i d’altres conceptes que pujava a 18.000 €. L’informe de l’aparellador municipal, segons el batle, diu que és inhabitable, que no té bany, cosa que no és certa. Transcorregut aquest període el deute ha augmentat i el proper 17 de setembre a les 11:00 h sortirà a subhasta per 30.000 €.

Al darrer ple algun dels grups municipals va demanar un lloc de reunions per als grups de l’oposició. Pensem que seria una bona decisió quedar-se aquest local, que podria servir al poble per a les reunions i altres activitats de l’ajuntament, i se’l podria quedar el mateix dia de la subhasta.

Això comportaria un estalvi de les subvencions per al lloguer de locals que fan servir els partits que componen el consistori.

QUE la pèrgola que es vol posar a la plaça dels Pins per als taxistes ens sembla sobredimensionada, que ens semblaria millor fer-ne una de la meitat de superfície de la proposada i en un material que sigui més fàcil de mantenir; la que proposen és de fusta.

A més, els veïns no saben que el batle volia que li aprovéssim un desviament de la partida destinada a la reparació de l’abocador que pujava a 91.273 € per a la construcció de la pèrgola. Que hi ha un únic pressupost, un únic projecte, sense consensuar amb la resta de partits.

L’únic consens que el senyor batle accepta, ara per ara, és l’aprovació de la modificació de la partida.

Nosaltres opinem que, abans de res, cal valorar amb tot el poble què volem construir i que, quan volem gastar doblers, primer cal valorar diversos pressupostos abans de prendre cap decisió.

Aquí queda molt clar que es dispara amb “pólvora del rei”, que vol dir que s’utilitzen amb massa alegria els recursos aliens.

Davant tot això ens veiem obligats, mentre no canviïn les coses, a oposar-nos a totes aquelles modificacions de partides pressupostàries que no estiguin degudament justificades, a tots els projectes que no s’hagin consensuat amb els veïns i els partits polítics, i als que només tinguin un únic pressupost o, fins i tot, una xifra aproximada enlloc d’un pressupost, com són els “projectes” de modificacions de voreres a Font de sa Cala, Canyamel...


Guanyem Capdepera