El batle demana a tots els veïns que respectin les normes sobre l'ús del foc