MÉS per Capdepera proposa centrar-se a mantenir el que ja tenim fet i en un pla de millores a mig i llarg termini per als barris oblidats“


 
Qualsevol persona que es passegi per algunes zones del nostre municipi –sa Font de sa Cala, Canyamel, Vila Roja, barris de Cala Rajada–  pot observar carrers amb tot tipus de bonys i forats, zones sense voravies o en molt mal estat, llocs on fan falta encara les pluvials i altres serveis bàsics, un enllumenat vell que va i ve segons el dia, etc.

Dels contactes mantinguts per MÉS per Capdepera amb associacions i veïns, hi ha una idea unànime i és que s’ha de mantenir el que ja tenim fet. Per això proposam un pla a mig i llarg termini, periodificat i dotat econòmicament, que ens permeti arribar a tots els barris del municipi en un període màxim de 7 o 8 anys. Si tenim en compte que en els darrers anys hi ha hagut quasi 500.000 € anuals prevists en inversions en els pressuposts municipals, pensam que és possible una suma semblant anual per a arribar a totes les contrades del municipi.

De la mateixa manera, és imprescindible augmentar les freqüències de neteja viària a determinats barris i zones que en els darrers anys han vist reduït el servei.

També les instal·lacions esportives municipals, algunes deteriorades pel pas del temps, necessiten un pla de millora a mig i llarg termini, en el qual també s’haurà de dur a terme la millora d’edificis públics en mal estat, com ara el local municipal de Canyamel o alguns altres on hi ha instal·lacions sanitàries. Igualment, s'han de dotar d’energies renovables els edificis municipals.

 

Tot plegat s’ha de fer amb programes periodificats a mig i llarg plaç, dotats econòmicament i que superin la idea dels quatre anys de legislatura. I sempre després del consens i la consulta amb els veïns afectats i la resta de forces polítiques.

 

MÉS per Capdepera