Si s’enfonsa on es troba ara, amb una fondària d’aproximadament 1300 metres, les tasques per evitar la contaminació seran més complicades i s'afectarà a una zona d'alta importància ecològica


 

Davant la possibilitat, anunciada ahir per tècnics del Ministeri de Foment, que el Sorrento s’acabi enfonsant, des del GOB es reclama que s’iniciïn tot d’una que sigui possible les tasques de remolc cap a Mallorca per tal d’ubicar-lo a algun port o lloc arrecerat on es pugui controlar millor la situació, i en el seu cas evitar l’abocament i dispersió a alta mar de les més de 750 tones de combustible i olis contaminants que es troben dins el vaixell. La darrera posició que hem pogut determinar per al Sorrento el situa a unes 24 milles a ponent de Sa Dragonera, on la fondària és d’aproximadament 1.300 metres.

La zona del sinistre es troba a poques milles de la recentment declarada Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) ES0000519 Espacio Marino del Poniente de Mallorca, i que a la vegada limita amb la ZEPA i LIC (Lloc d’Interès Comunitari) ES0000221 de Sa Dragonera (Parc Natural). Aquests espais han estat protegits per tal de garantir la conservació de les poblacions d’aus marines que nidifiquen i s’alimenten a la zona, entre elles el virot petit (Puffinus mauretanicus) espècie endèmica de les Balears, considerada En Perill Crític per la UICN i catalogada En Perill d’Extinció a Espanya.(*) La premsa de diumenge informava que encara no s'ha decidit el port cap a on s'ha de remolcar el vaixell sinestrat.